Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, nie będącą jednocześnie klasycznym funduszem inwestycyjnym. Działalność ASI jest działalnością nadzorowaną przez KNF i podlega wielu regulacjom i wymogom compliance. Przesłanki kwalifikacji jako ASI spełniać może w niektórych przypadkach również zamknięty wehikuł inwestycyjny angażujący znanych sobie inwestorów i lokujący ich środki w wybrane przedsięwzięcia, dlatego przez rozpoczęciem takiej działalności wspieramy naszych Klientów w przeprowadzeniu pogłębionej analizy kwestii regulacyjnych.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena, czy dany podmiot (wehikuł inwestycyjny) stanowi alternatywną spółkę inwestycyjną podlegającą wymogom ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ASI),
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji prawnej wymaganej do założenia zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną (ZASI) oraz ASI, w tym umowy (statutu) ZASI oraz ASI, polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej, procedur związanych z klasyfikacją inwestorów (klientów) jako detalicznych i profesjonalnych,
  • Doradztwo przy wejściu i wyjściu inwestorów do/z ASI,
  • Reprezentacja w postępowaniach przed KNF, w tym w sprawach związanych z wpisem ZASI do rejestru Zarządzających ASI,
  • Obsługa prawna związana z działalnością inwestycyjną ASI, w tym przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej dla dokonywanych przez ASI inwestycji,
  • Doradztwo na rzecz ZASI/ASI w wypełnianiu obowiązków compliance (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona sygnalistów, SFDR).

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony