Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, nie będącą jednocześnie klasycznym funduszem inwestycyjnym. Działalność ASI jest działalnością nadzorowaną przez KNF i podlega wielu regulacjom i wymogom compliance. Przesłanki kwalifikacji jako ASI spełniać może w niektórych przypadkach również zamknięty wehikuł inwestycyjny angażujący znanych sobie inwestorów i lokujący ich środki w wybrane przedsięwzięcia, dlatego przez rozpoczęciem takiej działalności wspieramy naszych Klientów w przeprowadzeniu pogłębionej analizy kwestii regulacyjnych.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena, czy dany podmiot (wehikuł inwestycyjny) stanowi alternatywną spółkę inwestycyjną podlegającą wymogom ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ASI),
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji prawnej wymaganej do założenia zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną (ZASI) oraz ASI, w tym umowy (statutu) ZASI oraz ASI, polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej, procedur związanych z klasyfikacją inwestorów (klientów) jako detalicznych i profesjonalnych,
  • Doradztwo przy wejściu i wyjściu inwestorów do/z ASI,
  • Reprezentacja w postępowaniach przed KNF, w tym w sprawach związanych z wpisem ZASI do rejestru Zarządzających ASI,
  • Obsługa prawna związana z działalnością inwestycyjną ASI, w tym przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej dla dokonywanych przez ASI inwestycji,
  • Doradztwo na rzecz ZASI/ASI w wypełnianiu obowiązków compliance (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona sygnalistów, SFDR).

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu