Doradztwo podatkowe przy połączeniach i przekształceniach

Połączenia i przekształcenia spółek, dla zachowania neutralności podatkowej, wymagają szerokiego spojrzenia na konsekwencje biznesowe i podatkowe planowanych działań reorganizacyjnych. Służymy naszym doświadczeniem i wiedzą w celu wypracowania najkorzystniejszego biznesowo rozwiązania, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania Państwa wizji.

Jak możemy pomóc?

  • Doradztwo podatkowe w procesach przekształceń, w szczególności działalności gospodarczej osób fizycznych w spółki handlowe, podziałów spółek oraz zmiany formy prawnej spółek handlowych,
  • Wsparcie podatkowe w tworzeniu nowych spółek lub struktur holdingowych,
  • Przygotowanie planów połączenia, podziału lub przekształcenia, w tym określenie sposobu opodatkowania działalności nowo powstałych struktur,
  • Opiniowanie planów połączeń, podziałów i przekształceń, zarówno pod kątem optymalności formy prawnej prowadzenia działalności, jak i możliwych konsekwencji i ryzyk podatkowych,
  • Doradztwo w obszarze ryzyka związanego z zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (m.in. ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania),
  • Określenie skutków podatkowych transakcji reorganizacyjnych, w szczególności aportów, połączeń, podziałów i przekształceń,
  • Wsparcie w procesach zmiany struktury właścicielskiej oraz sukcesji przedsiębiorstw,
  • Analiza skutków podatkowych operacji na zorganizowanych częściach przedsiębiorstw, w tym sprzedaży, aportu,
  • Badanie ryzyk podatkowych w nabywanych spółkach (Tax Due Dilligence) oraz w umowach nabycia udziałów w spółkach (Sales and Purchase Agreement).
  • Wsparcie przy przygotowaniu tzw. business file – ekonomicznego uzasadnienia podejmowanych działań.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu