Mikołaj Wietrzny

Mikołaj Wietrzny

Mikołaj Wietrzny

Starszy Konsultant

 

Mikołaj Wietrzny jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie gdzie studiował również filologię angielską. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mikołaj zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.

Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Nasi Klienci cenią jego specjalizację w obszarze pomocy publicznej i obsługi projektów inwestycyjnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Mikołaj skutecznie wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach planowania i wdrażania inwestycji bezpośrednich, od wyboru potencjalnej lokalizacji, poprzez opracowanie optymalnej strategii ubiegania się o zachęty inwestycyjne aż do wsparcia w spotkaniach z właściwymi władzami publicznymi oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.