Polska strefa inwestycji – aktualny status prac legislacyjnych

18.10.2017

Po miesiącu od ogłoszenia przez Premiera Morawieckiego planu utworzenia tzw. „Polskiej Strefy Inwestycji” (tj. systemu zachęt inwestycyjnych mającego docelowo zastąpić Specjalne Strefy Ekonomiczne), główne założenia nowego systemu pojawiły się właśnie w Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, gdzie pod numerem UD308 ujęto „Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji”.

Przewiduje się m.in.:
1) odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych – działające obecnie SSE obejmują jedynie ściśle zdefiniowane działki wymienione w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych SSE;
2) udzielanie zwolnienia podatkowego na z góry określony czas (10-15 lat) – dotychczas okres obowiązywania zezwoleń strefowych nie był jednolity i zależał od momentu wydania zezwolenia (co swoją drogą było przedmiotem wielu sporów sądowych);
3) wzmocnienie roli spółek zarządzających SSE – co ciekawe sygnalizuje się możliwość przekazania spółkom zarządzającym SSE obsługi tzw. grantów rządowych;
4) podkreślenie funkcji nowego instrumentu w promocji zrównoważonego rozwoju – premiowane mają być inwestycje przedsiębiorców z sektora MŚP, szczególnie te realizowane w słabiej rozwiniętych regionach.

Niestety, od wejścia zapowiadanego instrumentu w życie dzieli nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

W najbliższych dniach lub tygodniach powinniśmy spodziewać się publikacji projektu ustawy i konsultacji społecznych. Następnie czeka nas proces legislacyjny, a po wejściu ustawy w życie, konieczne będzie jeszcze przyjęcie aktów wykonawczych.

W praktyce zatem uruchomienie nowego programu w styczniu 2018 r. staje pod coraz większym znakiem zapytania. Według naszych nieformalnych informacji, Ministerstwo nadal jednak dąży do wprowadzenia w życie nowego instrumentu jeszcze w pierwszym kwartale 2018 r.

W razie zainteresowania tym tematem i dalszym rozwojem procesu legislacyjnego oraz jego szczegółów, zapraszamy do kontaktu z Mikołajem Wietrznym (tel. 575-877-155, email: mikolaj.wietrzny@wpw5g.vot.pl).

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu