Prawo konkurencji

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z prawem konkurencji ma obecnie kluczowe znaczenie z perspektywy zarządzania ryzykiem prawnym i biznesowym. Aktywność Prezesa UOKiK od lat widoczna jest w wielu obszarach i sektorach gospodarki, zwiększone zostały również uprawnienia tego organu oraz kary za naruszenie regulacji z zakresu prawa konkurencji. Co istotne, odpowiedzialność za naruszenia mogą ponieść nie tylko dokonujący naruszenia przedsiębiorcy, ale również ich podmioty dominujące oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem (menadżerowie).  Wspieramy Klientów zarówno w zakresie zapewnienia zgodności z prawem konkurencji, jak również w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodnych z prawem działań innych uczestników obrotu.

Jak możemy pomóc?

  • Doradzamy w kwestiach dotyczących kontroli koncentracji, w tym oceniamy konieczność zgłoszenia planowanych transakcji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej, przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentujemy przedsiębiorców przed organem antymonopolowym;
  • Weryfikujemy zgodność z prawem konkurencji klauzul zakazu konkurencji, porozumień licencyjnych oraz dotyczących zakupów i dostaw zawieranych w związku z prowadzonymi transakcjami (koncentracjami);
  • Weryfikujemy umowy handlowe (umowy licencyjne, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, klauzule wyłączności itp.) oraz stosowane przez przedsiębiorców praktyki pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji;
  • Doradzamy w kwestiach związanych z zatorami płatniczymi;
  • Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji;
  • Prowadzimy audyty wewnętrzne, szkolenia oraz przygotowujemy procedury compliance z zakresu prawa konkurencji.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony