Rozpoczęcie biegu terminów raportowania MDR

21.07.2023
width=

Autorka artykułu: Marcelina Znamirowska, Starsza konsultantka

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca br. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dla podatników oznacza to m.in. wznowienie obowiązku bieżącego raportowania schematów podatkowych (MDR), a także obowiązek dokonania „zaległych” zgłoszeń.

Terminy na złożenie informacji o MDR za okres pandemii COVID-19

Zgodnie z postanowieniami tzw.Ustawy o COVID od 31 marca 2020 r. terminy raportowania krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone w odniesieniu do terminów, których bieg nie zakończył się przed tym dniem. Natomiast w zakresie obowiązku raportowania, który powstał po tym dniu, bieg terminów nie rozpoczynał się. W praktyce więc obowiązek raportowania MDR został jedynie odroczony w czasie, a nie wyłączony za ten okres.
Terminy raportowania nie rozpoczynały się lub zostały zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Wobec tego terminy raportowania zostaną odwieszone 1 sierpnia br. i to od tego dnia swój bieg rozpoczną terminy na dokonanie „zaległych” raportowań krajowych MDR.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (stan na dzień ) w przypadku, gdy termin na zaraportowanie schematu podatkowego rozpoczął się po 31 marca 2020 r., należy złożyć zaległe informacje o MDR za czas pandemii do:

 • 30 sierpnia 2023 r. – termin dotyczy:
  • promotorów (MDR-1 i MDR-2),
  • wspomagających (MDR-1),
  • korzystających (MDR-1),
  • wspomagających, którzy nie zostali zwolnieni przez korzystającego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (MDR-2),
  • promotorów i wspomagających, którzy udostępnili schemat podatkowy standaryzowany w trakcie drugiego kwartału 2023 r. oraz w kwartałach wcześniejszych, w których terminy na raportowanie podlegały zawieszeniu (MDR-4);
 • 5 sierpnia 2023 r. – termin dotyczy wspomagających, w sytuacji, gdy wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy (MDR-2).

Termin raportowania MDR, dla których obowiązek powstał przed 31 marca 2020 r.

Ustawa o COVID przewiduje, że wobec MDR, dla których bieg terminu raportowania rozpoczął się przed 31 marca 2020 r. (i zakończyłby się po tej dacie), a następnie został zawieszony na mocy wspomnianych regulacji, bieg terminu nie rozpoczyna się od nowa, lecz jedynie kontynuuje swój bieg. W przypadku tych zgłoszeń czas na złożenie MDR wynosi zatem tyle dni, ile pozostało na jego złożenie zanim terminy zostały zawieszone.

Przykład:
Obowiązek raportowania powstał w dniu 18 marca 2020 r. Termin na złożenie MDR liczony był od dnia następnego i wynosił 30 dni. W dniu 31 marca 2020 r. terminy raportowania zostały zawieszone. Terminy raportowania zostały odwieszone od 1 sierpnia 2023 r., zatem do dnia 17 sierpnia 2023 r. włącznie należy złożyć „zaległy” MDR.

Terminy raportowania „zaległych” MDR-3

Zwracamy uwagę, że pojawiają wątpliwości się przy określeniu terminu na złożenie zaległej informacji MDR-3, czyli raportowaniu o zastosowaniu schematów podatkowych przez korzystającego. Niestety przepisy Ustawy o COVID regulujące zawieszenie raportowania MDR, jak również wyżej wskazane wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji.

MDR-3 co do zasady składa się w terminie złożenia deklaracji na podatek, którego dotyczy zdarzenie powodujące obowiązek informacyjny. W większości przypadków będzie to deklaracja na podatek dochodowy lub podatek od towarów i usług (VAT), składane za okres, w którym korzystający dokonywał czynności powodujących obowiązek raportowania, albo osiągał korzyść wynikającą ze schematu.
Jeżeli zatem obowiązek złożenia informacji przez korzystających powstał w okresie zawieszenia, to na dzień dzisiejszy termin na ich złożenie co do zasady już minął (z wyjątkiem MDR-3 za 2023 r. związanych z podatkiem dochodowym, które będą składane w terminie rozliczenia podatku w 2024 r.).
W związku z tym, dostrzegamy trzy możliwości:

 1. MDR-3 za cały okres zawieszenia obowiązków powinny zostać złożone razem z najbliższą deklaracją rozliczenia danego podatku (czyli np. do końca marca 2024 r. wraz z CIT-8);
 2. skoro co do zasady podatnicy mają 3 miesiące na złożenie MDR-3 po zakończeniu roku podatkowego, w którym wystąpiło dane zdarzenie, to po odwieszeniu terminów również powinno się przyjąć analogiczny okres (czyli 3 miesiące po odwieszeniu terminów raportowania od 1 sierpnia br., tj. 2 listopada, gdyż 1 listopada jest dniem wolnym);
 3. zaległe informacje MDR-3 powinny zostać złożone do 1 sierpnia br. (jako pierwszy dzień, w którym terminy raportowania przestaną być zawieszone).

Co robić w sprawie MDR-3?

Wszyscy oczekują, że Ministerstwo Finansów wyda w najbliższym czasie objaśnienia, wskazując na „prawidłowy” termin wywiązania się z obowiązku raportowania MDR-3 przez korzystających. Obecnie (stan na dzień ) na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć jedynie informacje odnoszące się do „zaległych” schematów podatkowych innych niż MDR-3.
Jak najszybsze ustalenie jednoznacznego terminu, w jakim należy wywiązać się z obowiązków raportowania MDR-3 jest o tyle istotne, że ich niezłożenie w terminie może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Z informacji, które udało nam się uzyskać od Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że problem z określeniem właściwego terminu to luka w przepisach i stanowisko w tej sprawie jest obecnie wypracowywane.
Biorąc pod uwagę pojawiające się wątpliwości, ze względów ostrożnościowych zalecamy złożenie zaległych informacji MDR-3 do 1 sierpnia br. (wówczas ograniczone zostanie ryzyko niedotrzymania terminów).

Konsekwencje niezłożenia MDR w terminie

Wskazujemy, że niedopełnienie obowiązków w zakresie MDR (zarówno tych „zaległych”, jak i „bieżących”) może skutkować indywidualną odpowiedzialnością karnoskarbową osób odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązków w zakresie MDR (np. członków zarządu) w zw. z niezaraportowaniem lub zaraportowaniem po terminie schematu podatkowego – sankcją jest w tym przypadku kara grzywny do 720 stawek dziennych, tj. obecnie max. 34.560.000 zł.
Ponadto, niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych może skutkować karą finansową dla samego podatnika w wysokości do 2 mln zł (a w pewnych przypadkach nawet do 10 mln zł).

Jak możemy pomóc?

W związku z „powrotem” obowiązkowego raportowania MDR przede wszystkim zalecamy wykonanie przeglądu zdarzeń, które mogły rodzić obowiązek zgłoszenia MDR mających miejsce w okresie zawieszenia biegu terminów i zidentyfikowanie związanych z tym obowiązków.
Jednocześnie zalecamy Państwu również weryfikację czy Państwa organizacja wypełnia inne obowiązki w zakresie MDR, w szczególności, czy wdrożono w niej procedurę MDR (o ile jej wdrożenie było wymagane) oraz czy jej treść odpowiada obecnie obowiązującym przepisom o MDR, które zmieniały się w okresie zawieszenia terminów.
Jeżeli poszukują Państwo wsparcia w powyższym zakresie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z naszej Kancelarii. Poznaj nasze specjalizacje.

* Przedstawione powyżej informacje nie dotyczą raportowania schematów podatkowych transgranicznych.

Pozostałe aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony