Rozpoczęcie biegu terminów raportowania MDR

21.07.2023
width=

Autorka artykułu: Marcelina Znamirowska, Starsza konsultantka

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca br. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dla podatników oznacza to m.in. wznowienie obowiązku bieżącego raportowania schematów podatkowych (MDR), a także obowiązek dokonania „zaległych” zgłoszeń.

Terminy na złożenie informacji o MDR za okres pandemii COVID-19

Zgodnie z postanowieniami tzw.Ustawy o COVID od 31 marca 2020 r. terminy raportowania krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone w odniesieniu do terminów, których bieg nie zakończył się przed tym dniem. Natomiast w zakresie obowiązku raportowania, który powstał po tym dniu, bieg terminów nie rozpoczynał się. W praktyce więc obowiązek raportowania MDR został jedynie odroczony w czasie, a nie wyłączony za ten okres.
Terminy raportowania nie rozpoczynały się lub zostały zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Wobec tego terminy raportowania zostaną odwieszone 1 sierpnia br. i to od tego dnia swój bieg rozpoczną terminy na dokonanie „zaległych” raportowań krajowych MDR.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (stan na dzień ) w przypadku, gdy termin na zaraportowanie schematu podatkowego rozpoczął się po 31 marca 2020 r., należy złożyć zaległe informacje o MDR za czas pandemii do:

 • 30 sierpnia 2023 r. – termin dotyczy:
  • promotorów (MDR-1 i MDR-2),
  • wspomagających (MDR-1),
  • korzystających (MDR-1),
  • wspomagających, którzy nie zostali zwolnieni przez korzystającego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (MDR-2),
  • promotorów i wspomagających, którzy udostępnili schemat podatkowy standaryzowany w trakcie drugiego kwartału 2023 r. oraz w kwartałach wcześniejszych, w których terminy na raportowanie podlegały zawieszeniu (MDR-4);
 • 5 sierpnia 2023 r. – termin dotyczy wspomagających, w sytuacji, gdy wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy (MDR-2).

Termin raportowania MDR, dla których obowiązek powstał przed 31 marca 2020 r.

Ustawa o COVID przewiduje, że wobec MDR, dla których bieg terminu raportowania rozpoczął się przed 31 marca 2020 r. (i zakończyłby się po tej dacie), a następnie został zawieszony na mocy wspomnianych regulacji, bieg terminu nie rozpoczyna się od nowa, lecz jedynie kontynuuje swój bieg. W przypadku tych zgłoszeń czas na złożenie MDR wynosi zatem tyle dni, ile pozostało na jego złożenie zanim terminy zostały zawieszone.

Przykład:
Obowiązek raportowania powstał w dniu 18 marca 2020 r. Termin na złożenie MDR liczony był od dnia następnego i wynosił 30 dni. W dniu 31 marca 2020 r. terminy raportowania zostały zawieszone. Terminy raportowania zostały odwieszone od 1 sierpnia 2023 r., zatem do dnia 17 sierpnia 2023 r. włącznie należy złożyć „zaległy” MDR.

Terminy raportowania „zaległych” MDR-3

Zwracamy uwagę, że pojawiają wątpliwości się przy określeniu terminu na złożenie zaległej informacji MDR-3, czyli raportowaniu o zastosowaniu schematów podatkowych przez korzystającego. Niestety przepisy Ustawy o COVID regulujące zawieszenie raportowania MDR, jak również wyżej wskazane wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji.

MDR-3 co do zasady składa się w terminie złożenia deklaracji na podatek, którego dotyczy zdarzenie powodujące obowiązek informacyjny. W większości przypadków będzie to deklaracja na podatek dochodowy lub podatek od towarów i usług (VAT), składane za okres, w którym korzystający dokonywał czynności powodujących obowiązek raportowania, albo osiągał korzyść wynikającą ze schematu.
Jeżeli zatem obowiązek złożenia informacji przez korzystających powstał w okresie zawieszenia, to na dzień dzisiejszy termin na ich złożenie co do zasady już minął (z wyjątkiem MDR-3 za 2023 r. związanych z podatkiem dochodowym, które będą składane w terminie rozliczenia podatku w 2024 r.).
W związku z tym, dostrzegamy trzy możliwości:

 1. MDR-3 za cały okres zawieszenia obowiązków powinny zostać złożone razem z najbliższą deklaracją rozliczenia danego podatku (czyli np. do końca marca 2024 r. wraz z CIT-8);
 2. skoro co do zasady podatnicy mają 3 miesiące na złożenie MDR-3 po zakończeniu roku podatkowego, w którym wystąpiło dane zdarzenie, to po odwieszeniu terminów również powinno się przyjąć analogiczny okres (czyli 3 miesiące po odwieszeniu terminów raportowania od 1 sierpnia br., tj. 2 listopada, gdyż 1 listopada jest dniem wolnym);
 3. zaległe informacje MDR-3 powinny zostać złożone do 1 sierpnia br. (jako pierwszy dzień, w którym terminy raportowania przestaną być zawieszone).

Co robić w sprawie MDR-3?

Wszyscy oczekują, że Ministerstwo Finansów wyda w najbliższym czasie objaśnienia, wskazując na „prawidłowy” termin wywiązania się z obowiązku raportowania MDR-3 przez korzystających. Obecnie (stan na dzień ) na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć jedynie informacje odnoszące się do „zaległych” schematów podatkowych innych niż MDR-3.
Jak najszybsze ustalenie jednoznacznego terminu, w jakim należy wywiązać się z obowiązków raportowania MDR-3 jest o tyle istotne, że ich niezłożenie w terminie może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Z informacji, które udało nam się uzyskać od Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że problem z określeniem właściwego terminu to luka w przepisach i stanowisko w tej sprawie jest obecnie wypracowywane.
Biorąc pod uwagę pojawiające się wątpliwości, ze względów ostrożnościowych zalecamy złożenie zaległych informacji MDR-3 do 1 sierpnia br. (wówczas ograniczone zostanie ryzyko niedotrzymania terminów).

Konsekwencje niezłożenia MDR w terminie

Wskazujemy, że niedopełnienie obowiązków w zakresie MDR (zarówno tych „zaległych”, jak i „bieżących”) może skutkować indywidualną odpowiedzialnością karnoskarbową osób odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązków w zakresie MDR (np. członków zarządu) w zw. z niezaraportowaniem lub zaraportowaniem po terminie schematu podatkowego – sankcją jest w tym przypadku kara grzywny do 720 stawek dziennych, tj. obecnie max. 34.560.000 zł.
Ponadto, niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych może skutkować karą finansową dla samego podatnika w wysokości do 2 mln zł (a w pewnych przypadkach nawet do 10 mln zł).

Jak możemy pomóc?

W związku z „powrotem” obowiązkowego raportowania MDR przede wszystkim zalecamy wykonanie przeglądu zdarzeń, które mogły rodzić obowiązek zgłoszenia MDR mających miejsce w okresie zawieszenia biegu terminów i zidentyfikowanie związanych z tym obowiązków.
Jednocześnie zalecamy Państwu również weryfikację czy Państwa organizacja wypełnia inne obowiązki w zakresie MDR, w szczególności, czy wdrożono w niej procedurę MDR (o ile jej wdrożenie było wymagane) oraz czy jej treść odpowiada obecnie obowiązującym przepisom o MDR, które zmieniały się w okresie zawieszenia terminów.
Jeżeli poszukują Państwo wsparcia w powyższym zakresie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z naszej Kancelarii. Poznaj nasze specjalizacje.

* Przedstawione powyżej informacje nie dotyczą raportowania schematów podatkowych transgranicznych.

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu