Spory podatkowe/Kontrola i postępowania podatkowe

Merytoryczny i profesjonalny pełnomocnik w sporze podatkowym to właściwa strategia ochrony Państwa działalności przed profiskalnymi i wykraczającymi poza przepisy działaniami organów skarbowych. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach kontroli podatkowej, celno-skarbowej, postępowania podatkowego czy postępowania przed sądami administracyjnymi. Skutecznie reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT czy podatku od nieruchomości.

Jak możemy pomóc?

  • Czynny udział w procesie kontroli podatkowej,
  • Przygotowanie odwołań od decyzji organów i innych pism zgłaszających zastrzeżenia do sposobu prowadzenia i ustaleń z kontroli,
  • Przeprowadzenie wszelkich czynności formalnych w zakresie trwającego postępowania, takich jak zgłaszanie wniosków dowodowych, przygotowanie pism i wyjaśnień,
  • Reprezentowanie Klientów jako strony w postępowaniu podatkowym oraz na dalszym etapie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Przygotowanie wniosków o stwierdzenia nadpłaty podatku,
  • Wsparcie w procesie egzekucyjnym,
  • Wprowadzenie prewencyjnych procedur, minimalizujących ryzyko podatkowe związane z danym aspektem działalności.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu