Aktualności

Sukces zespołu prawnego WPW

29.09.2020

Nasz zespół prawny doradzał jednym z największych przedsiębiorców działających w branży budowlanej na Dolnym Śląsku w transakcji nabycia 100% akcji w innej spółce budowlanej. Wartość transakcji przekraczała 50 mln zł.

Zaangażowanie naszych ekspertów obejmowało między innymi strukturyzację transakcji, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację w toku postępowania antymonopolowego, sporządzenie dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy przedwstępnej sprzedaży akcji oraz dokumentów zabezpieczeń, udział w negocjacjach ze sprzedającymi, a także rejestrację transakcji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Obecnie, w ramach kolejnego etapu projektu, finalizujemy dokumentację połączeniową, mającą na celu fuzję nabywcy i spółki, której akcje były przedmiotem transakcji.

W projekt zaangażowani byli: Grzegorz Proksa, Paulina Jeziorska, Małgorzata Szczotka-Kida oraz Bartłomiej Figiel.