Trwają prace legislacyjne nad gruntowną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

10.05.2018

Pragniemy poinformować, że obecnie trwają prace legislacyjne nad gruntowną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która ma na celu wprowadzenie m. in. obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo- akcyjnych. Oznacza to, że tradycyjne akcje występujące w postaci dokumentu w formie papierowej, zostaną zastąpione zapisem na rachunku (tak, jak ma to miejsce obecnie w przypadku spółek giełdowych).

Nowelizacja zakłada ponadto obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej dla każdej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej rejestru akcjonariuszy dla spółek niepublicznych („Rejestr”), w którym będą podlegały zarejestrowaniu wszystkie akcje. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Dane zawarte w Rejestrze będą dostępne dla organów państwa na zasadach tajemnicy bankowej. Rejestr ma być prowadzony przez podmiot wybrany przez walne zgromadzenie (np. dom maklerski), a koszty prowadzenia Rejestru poniesie spółka. Wszelkie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy, maja być wykonywane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr (np. wypłata dywidendy).

Wprowadzenie wyżej opisanych zmian wiąże się z licznymi obowiązkami spółek, z których najważniejsze to obowiązek wyboru i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr oraz pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w związki z ich dematerializacją.

Istotną konsekwencją planowanej reformy są również zmiany związane ze zbywaniem akcji – przeniesienie akcji będzie następowało z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze.

Ponadto nowelizacja przewiduje nałożenie na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku posiadania strony internetowej w celu publikowania informacji dla akcjonariuszy.

Pierwotnie planowano, że opisane wyżej zmiany do Kodeksu spółek handlowych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018  r. Nie jest pewne, czy termin ten zostanie dotrzymany. Więcej informacji o projekcie ustawy oraz o przebiegu procesu legislacyjnego znajdą Państwo na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656.

Pozostałe aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony