Trwają prace legislacyjne nad gruntowną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

10.05.2018

Pragniemy poinformować, że obecnie trwają prace legislacyjne nad gruntowną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która ma na celu wprowadzenie m. in. obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo- akcyjnych. Oznacza to, że tradycyjne akcje występujące w postaci dokumentu w formie papierowej, zostaną zastąpione zapisem na rachunku (tak, jak ma to miejsce obecnie w przypadku spółek giełdowych).

Nowelizacja zakłada ponadto obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej dla każdej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej rejestru akcjonariuszy dla spółek niepublicznych („Rejestr”), w którym będą podlegały zarejestrowaniu wszystkie akcje. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Dane zawarte w Rejestrze będą dostępne dla organów państwa na zasadach tajemnicy bankowej. Rejestr ma być prowadzony przez podmiot wybrany przez walne zgromadzenie (np. dom maklerski), a koszty prowadzenia Rejestru poniesie spółka. Wszelkie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy, maja być wykonywane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr (np. wypłata dywidendy).

Wprowadzenie wyżej opisanych zmian wiąże się z licznymi obowiązkami spółek, z których najważniejsze to obowiązek wyboru i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr oraz pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w związki z ich dematerializacją.

Istotną konsekwencją planowanej reformy są również zmiany związane ze zbywaniem akcji – przeniesienie akcji będzie następowało z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze.

Ponadto nowelizacja przewiduje nałożenie na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku posiadania strony internetowej w celu publikowania informacji dla akcjonariuszy.

Pierwotnie planowano, że opisane wyżej zmiany do Kodeksu spółek handlowych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018  r. Nie jest pewne, czy termin ten zostanie dotrzymany. Więcej informacji o projekcie ustawy oraz o przebiegu procesu legislacyjnego znajdą Państwo na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656.

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu