“Prawo konkurencji z perspektywy przedsiębiorcy – podsumowanie najważniejszych zmian i planów na 2024 r.”


29 maja 2024 r.

od 10:00 do 11:00

Platforma Clickmeeting

Partnerzy

W programie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od lat przejawia dużą aktywność w obszarze prawa konkurencji (szeroko rozumianego, obejmującego również kwestie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz zatorów płatniczych). Aktywność ta wspierana jest przez narzędzia i mechanizmy prawne służące egzekucji odpowiedzialności przedsiębiorców z tytułu dokonanych naruszeń. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wzmocniła pozycję Prezesa UOKiK w tym zakresie, przy czym świadomość tych zmian wśród przedsiębiorców nadal nie jest pełna. 31 maja 2024 r. mija również okres przejściowy na dostosowanie stosowanych przez przedsiębiorców porozumień wertykalnych do regulacji rozporządzenia z 2023 r. Pierwsza połowa roku to też po stronie Prezesa UOKiK czas podsumowań minionych działań oraz planowania priorytetów na kolejny okres.

Podczas webinarium omówimy wybrane zmiany w prawie konkurencji wprowadzone w 2023 r., podsumujemy wnioski z działań UOKiK w tym okresie, jak również zasygnalizujemy perspektywy w obszarze prawa konkurencji na 2024 r. oraz ich wpływ na wewnętrzne programy compliance przedsiębiorców.

Agenda

1. Zmiany w obszarze prawa konkurencji wprowadzone w 2023 r.

 • odpowiedzialność podmiotów dominujących oraz ich menadżerów za naruszenie prawa konkurencji przez podmioty zależne
 • zasady nakładania kar za naruszenie prawa konkurencji
 • uprawnienia Prezesa UOKiK (żądanie informacji i dokumentów, przeszukania i kontrole)
 • zmiany dotyczące umów dystrybucji – nowe rozporządzenie dla porozumień wertykalnych

2. Wnioski z działalności Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji

 • podsumowanie aktywności Prezesa UOKiK w 2023 r.
 • subiektywny przegląd wybranych działań i decyzji Prezesa UOKiK

3. Perspektywa prawa konkurencji na 2024 r.

 • plany i priorytety Prezesa UOKiK
 • nowe wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar antymonopolowych
 • planowane zmiany przepisów o zatorach płatniczych

Prowadzący

Małgorzata Szczotka-Kida, LL.M.

Radca prawny z 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Maastricht, Holandia (LL.M. in Corporate and Commercial Law) oraz Studium Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w doradztwie w sprawach z zakresu prawa konkurencji w obszarach m.in. kontroli koncentracji, współpracy przedsiębiorców, a także praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Doradza w kwestiach antymonopolowych w toku projektów joint venture i M&A, reprezentuje przedsiębiorców w toku postępowań przed Prezesem UOKiK, opiniuje umowy handlowe (umowy współpracy, dystrybucyjne, klauzule zakazu konkurencji, wyłączności itp.), pomaga wdrożyć programy compliance oraz prowadzi szkolenia w tym obszarze. Doradzała m.in. przedsiębiorcom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego,
jak również z branży produkcyjnej i spożywczej.


Dla kogo?

Prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach

Przedstawicieli departamentów compliance (Compliance Officers)

Kadry zarządzającej

Członków zarządu

Formularz zgłoszeniowy

Napisz lub zadzwoń

Mateusz Kaszuba

Starszy specjalista ds. administracji i marketingu

+48 575 977 115
mateusz.kaszuba@wpw-doradztwo.pl

Wypełnij formularz


  Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o naszym webinarium?


  Jeśli chce Pani/Pan pozostać z nami w kontakcie, prosimy wskazać preferowaną formę otrzymywania informacji. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy WPW drogą mailową lub telefonicznie oferty lub informacje marketingowe, w szczególności informacje o merytorycznych wydarzeniach, których firma WPW jest organizatorem lub partnerem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy przez cofnięcie udzielonych zgód (m.in. poprzez informację mailową wysłaną na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl).

  Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem online lub mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Mazurek tel: +48 575 488 115, e-mail: katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl