Za nami ostatnie w 2017 roku szkolenie ze zmian w podatkach

20.12.2017

19 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie z cyklu “Co zmieni się w podatkach od 1 stycznia 2018r.?”. Ponieważ znamy już treść opublikowanej 27 listopada br. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podczas szkolenia wyjaśnialiśmy, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów.
Podczas szkolenia wyszczególniliśmy 21 kluczowych w naszej opinii zmian. Odpowiedzieliśmy na wątpliwości przedsiębiorców dotyczące m.in.:

  • wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
  • wprowadzenia przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z korzystaniem z niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz z zawieranymi umowami na określone usługi niematerialne,
  • modyfikacji przepisów ograniczających wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek (i innych kosztów finansowania dłużnego),
  • nowelizacji przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
    modyfikacji przepisów dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC),
  • wprowadzenie tzw. „minimalnego podatku dochodowego” w odniesieniu do podatników posiadających określone nieruchomości komercyjne.

Kolejne szkolenia już w 2018 roku. Jeżeli chcieliby Państwo wziąć w nich udział, prosimy o kontakt z Katarzyną Mazurek (katarzyna.mazurek@wpw5g.vot.pl).

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu