Zapraszamy na webinarium “Reforma prawa spółek handlowych (tzw. prawo holdingowe” – 1 października godz. 10

17.09.2020

Trwają prace nad reformą prawa spółek handlowych, mającą na celu uregulowanie prawa grup spółek (prawa holdingowego), jak również zmianę zasad sprawowania nadzoru przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. Zasadniczym celem reformy jest zapewnienie spółkom dominującym możliwości sprawnego zarządzania grupą kapitałową, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów chroniących spółki zależne, wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli spółki zależnej.

Zapraszamy na webinarium prowadzone przez ekspertów kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, podczas którego odpowiemy na pytania:

  • Jak rozumieć pojęcie „grupy spółek” oraz kogo będą dotyczyły zmienione przepisy?
  • Czym zgodnie z nowymi przepisami będzie „interes grupy spółek”?
  • Czy spółka dominująca będzie miała prawo wydawania wiążących poleceń spółce zależnej oraz czy spółka zależna będzie miała prawo do odmowy wykonania polecenia spółki dominującej?
  • Jaka będzie odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki zależnej (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) za wykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej?
  • Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną – czy może być ograniczona?
  • Jakie będą uprawnienia informacyjne spółki dominującej oraz dodatkowe obowiązki informacyjne zarządu spółki zależnej?
  • Na czym będzie polegało prawo przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej (w tym spółek z o.o.)?

Dodatkowo na spotkaniu omówimy planowane zmiany w sprawowaniu nadzoru przez rady nadzorcze spółek kapitałowych oraz inne zmiany kodeksu spółek handlowych.

Eksperci WPW, którzy poprowadzą dla Państwa webinarium:

Grzegorz Proksa Partner
Zarządzający praktyką prawną WPW

Grzegorz doradza przedsiębiorcom przy projektach, które wymagają połączenia kompetencji w obszarze doradztwa prawnego i podatkowego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Na co dzień Grzegorz zarządza projektami związanymi z realizacją procesów restrukturyzacyjnych – współpracuje z klientami przy sprzedaży biznesu, konsolidacji grup kapitałowych oraz tworzeniu struktur inwestycyjnych. W 2019 r. został doceniony przez dziennik Rzeczpospolita za indywidualne osiągnięcia w obszarze doradztwa transakcyjnego.
Małgorzata Szczotka-Kida
Radca prawny w dziale doradztwa prawnego WPW

Małgorzata jest ekspertką z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie umów handlowych oraz prawa spółek. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz w kwestiach compliance,
takich jak stosowanie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony danych osobowych.
 
Bartłomiej Figiel
Prawnik w dziale doradztwa prawnego WPW

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, głównie w zakresie doradztwa przy projektach dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, dla klientów polskich i zagranicznych, w tym także podmiotów notowanych na GPW. Bartłomiej zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorców oraz doradza w zakresie prawa spółek m. in. w procesach łączenia się spółek czy restrukturyzacjach, przy okazji których opracowuje także zagadnienia podatkowe czy antymonopolowe.

Aby wziąć udział w webinarium należy dokonać rejestracji:

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu