Zapraszamy na webinarium “WSPIERANIE INWESTYCJI OD 2022 ROKU – Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców Dolnego Śląska”

20.05.2021

Zapraszamy na bezpłatne webinarium “WSPIERANIE INWESTYCJI OD 2022 ROKU. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców” , które współorganizujemy razem z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną “INVEST-PARK”, PAIH oraz ARAW.

Webinarium odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10. Zarejestruj się klikając tutaj lub w grafikę poniżej.

19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022 – 2027. Mają one bezpośredni wpływ na zasady, na jakich Państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej (zachęt inwestycyjnych) na realizację nowych projektów.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych przez Strefy Ekonomiczne, dotacji przyznawanych w ramach grantów rządowych i funduszy europejskich oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oferowanych przez niektóre gminy.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Wytycznych KE do polskiego ustawodawstwa. Możemy się jednak spodziewać, że zmienią się m.in.:

  • maksymalne wysokości regionalnej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach,
  • zasady, na jakich o pomoc publiczną będą mogli ubiegać się duzi przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

 

Agenda spotkania:

WSSE „INVEST-PARK”

  • Polska Strefa Inwestycji – jak uzyskać Decyzję o wsparciu. Podstawowe informacje o procedurze, wymaganiach oraz terminach.

ARAW SA

  • Słowo wstępne i działania ARAW w kontekście tematyki spotkania.

WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o.

  • Główne zmiany w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.

PAIH

  • Zmiany w programie grantów rządowych.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Katarzyna Prociak
Główny Specjalista / Project Manager w Departamencie Obsługi Inwestora WSSE „INVEST-PARK”
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Podyplomowych Studiów Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Podyplomowych Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W WSSE „INVEST-PARK” od 2012 r., gdzie zajmuje się pozyskiwaniem nowych inwestorów, doradztwem lokalizacyjnym i sprzedażą gruntów inwestycyjnych oraz obsługą poinwestycyjną firm strefowych. Aktywnie współpracuje także z samorządami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Współpracą z przedsiębiorstwami zajmuje się od kilkunastu lat a swój warsztat rozwijała w polskiej firmie produkcyjnej, gdzie zajmowała się marketingiem i rozwojem sprzedaży na rynki zagraniczne.

Magdalena Okulowska
Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Instytucji Otoczenia Biznesu, powołanej przez Miasto Wrocław i 29 gmin, od ponad 15 lat wspierającej rozwój wrocławskiego biznesu; doktor nauk humanistycznych/komunikacji społecznej.

Mikołaj Wietrzny
Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej studiował też na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na European University Institute we Florencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.
Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Marcin Fabianowicz
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Karolina Król
Uzyskała dyplom LL.M. Uniwersytetu w Bonn. Ukończyła również studia w dziedzinie prawa i administracji oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów ze specjalizacją dyplomacja Unii Europejskiej. W latach 2016-2017 odbyła staż Bluebook w Komisji Europejskiej. Pracowała w jednej z warszawskich kancelarii prawnych i w Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Rozwoju Inwestycji, gdzie zajmowała się obsługą strategicznych projektów z branż m.in. automotive, electromobility czy BSS. Obecnie jest ekspertką Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, specjalizującą się w zagadnieniach z zakresu pomocy publicznej.

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu