Bartłomiej Figiel

Bartłomiej Figiel

Bartłomiej Figiel

Konsultant

Bartłomiej Figiel jest studentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada ponad roczne doświadczenie zawodowe w międzynarodowej kancelarii prawnej, głównie w zakresie doradztwa przy projektach dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, dla klientów polskich i zagranicznych, w tym także podmiotów notowanych na GPW.

Bartłomiej zajmuje się wsparciem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorców. Uczestniczy w obsłudze klientów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w zakresie prawa spółek m. in. w procesach łączenia się spółek czy restrukturyzacjach, przy okazji których opracowuje także zagadnienia podatkowe czy antymonopolowe.