Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez instytucje publiczne najczęściej w praktyce przyjmuje formę pomocy publicznej, czyli pomocy udzielanej przez państwo, która podlega licznym regulacjom – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Pomimo jej skomplikowania, pomoc publiczna jest chętnie wykorzystywana w czasie przeprowadzania inwestycji lub też jako przejściowe wsparcie przedsiębiorcy w trudnych sytuacjach.
W WPW zajmujemy się różnymi aspektami pomocy publicznej, które mogą dotyczyć naszych Klientów, a działania w tym obszarze wspierają specjaliści z zespołu prawnego i podatkowego. Dzięki temu możemy możliwie szeroko rozpatrywać problemy naszych Klientów.
Zajmujemy się kompleksowym wsparciem przedsiębiorców i inwestorów, rozpoczynając od analizy możliwości uzyskania pomocy, aż po jej prawidłowe rozliczanie. Oferujemy pomoc między innymi w procesie ubiegania się o wsparcie w zakresie działań inwestycyjnych i rozwojowych, poprzez uzyskanie decyzji o wsparciu. Nasze działanie w obszarze pomocy publicznej to również analiza statusu przedsiębiorstwa, weryfikacja limitów dostępnej pomocy, ulgi podatkowe (zwolnienia z podatku od nieruchomości, odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty podatku). Wspieramy naszych klientów również w kontaktach ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz organami podatkowymi.

Nasze specjalizacje