Spory i postępowania sądowe

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem powstania sporów, których rozstrzygnięcie na drodze polubownej może okazać się niemożliwe. Nasi specjaliści służą Państwu wsparciem na wszystkich etapach sporów i postępowań sądowych, w tym także na poprzedzającym etapie negocjacji lub innych prób przedsądowego rozwiązania sporu. Naszym założeniem jest indywidualne spojrzenie na sprawę będącą przedmiotem sporu i realizacja uzgodnionej strategii postępowania wspierającej Państwa interesy.

Jak możemy pomóc?

  • Wsparcie prawne związane z ochroną wizerunku w związku ze sporami,
  • Opiniowanie ryzyka sporów sądowych w prowadzonej działalności i rekomendacja środków zaradczych (zarządzenia ryzykiem sporów),
  • Kompleksowe zarządzanie całym portfolio spraw spornych,
  • Przedprocesowe doradztwo obejmujące analizę konkretnych stanów faktycznych i zaproponowanie strategii postępowania, (w tym poszukiwanie rozwiązania sporu w negocjacjach ugodowych oraz wsparcie w zakresie opracowania projektów porozumień i ugód pozasądowych),
  • Doradztwo w sporach cywilnych, na tle relacji pracodawca – pracownik, gospodarczych, podatkowych i regulacyjnych oraz reprezentacja w postępowaniach w tym przedmiocie,
  • Reprezentacja w postępowania sądowych w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności producentów, dotyczących nieruchomości, własności intelektualnej, na tle umów handlowych, w tym dotyczących przedsięwzięć o znacznych rozmiarach (np. związanych z realizacją inwestycji, usług budowlanych lub transportowych) lub zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego,
  • Wsparcie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacji,
  • Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych oraz sporów podatkowych.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony