Spory i postępowania sądowe

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem powstania sporów, których rozstrzygnięcie na drodze polubownej może okazać się niemożliwe. Nasi specjaliści służą Państwu wsparciem na wszystkich etapach sporów i postępowań sądowych, w tym także na poprzedzającym etapie negocjacji lub innych prób przedsądowego rozwiązania sportu. Naszym założeniem jest indywidualne spojrzenie na sprawę będącą przedmiotem sporu i realizacja uzgodnionej strategii postępowania wspierającej Państwa interesy.

Jak możemy pomóc?

  • Wsparcie prawne związane z ochroną wizerunku w związku ze sporami,
  • Opiniowanie ryzyka sporów sądowych w prowadzonej działalności i rekomendacja środków zaradczych (zarządzenia ryzykiem sporów),
  • Kompleksowe zarządzanie całym portfolio spraw spornych,
  • Przedprocesowe doradztwo obejmujące analizę konkretnych stanów faktycznych i zaproponowanie strategii postępowania, (w tym poszukiwanie rozwiązania sporu w negocjacjach ugodowych oraz wsparcie w zakresie opracowania projektów porozumień i ugód pozasądowych),
  • Doradztwo w sporach cywilnych, na tle relacji pracodawca – pracownik, gospodarczych, podatkowych i regulacyjnych oraz reprezentacja w postępowaniach w tym przedmiocie,
  • Reprezentacja w postępowania sądowych w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności producentów, dotyczących nieruchomości, własności intelektualnej, na tle umów handlowych, w tym dotyczących przedsięwzięć o znacznych rozmiarach (np. związanych z realizacją inwestycji, usług budowlanych lub transportowych) lub zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego,
  • Wsparcie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacji,
  • Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych oraz sporów podatkowych.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu