Podatki dochodowe CIT i PIT

Podatki dochodowe to istotny obszar zarówno dla bieżącej, operacyjnej działalności gospodarczej, jak i dla decyzji inwestycyjnych czy finansowych. Nasi eksperci pomogą Państwu w prawidłowym i efektywnym wypełnieniu obowiązków podatnika, a ponadto w uzyskaniu możliwych ulg podatkowych wynikających z rozwiązań dostępnych w polskim systemie i podatkowym.

Jak możemy pomóc?

 • Bieżące doradztwo „hotline” przy podatkowym ujęciu różnorodnych zdarzeń gospodarczych,
 • Weryfikacja i opiniowanie umów i innych dokumentów (np. regulaminów, warunków sprzedaży, itp.) pod kątem podatkowym,
 • Pomoc w kwalifikacji przychodów i kosztów, z analizą ryzyk podatkowych,
 • Sporządzanie komentarzy i wydawanie opinii w zakresie podatków CIT i PIT,
 • Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • Analizę możliwych do uzyskania ulg i preferencji podatkowych, np. na działalność B+R, reżim Polskiej Spółki Holdingowej czy zwolnień dla działalności strefowej,
 • Wsparcie w zakresie wejścia i rozliczania się w reżimie tzw. estońskiego CIT i Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej,
 • Wsparcie w wypracowaniu bezpiecznych rozwiązań w obrębie planowania podatkowego,
 • Przeprowadzenie przeglądów podatkowych i audytów typu Due Dilligence,
 • Wsparcie w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków płatnika podatku u źródła, w tym opracowania procedury należytej staranności czy pomoc w uzyskaniu opinii o stosowaniu preferencji,
 • Wsparcie przy wypracowaniu efektywnego modelu wynagradzania kadry zarządzającej,
 • Przeprowadzanie szkoleń dotyczących wybranych zagadnień z obszaru PIT i CIT, w tym dotyczących bieżących zmian w przepisach,
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • Informowanie o bieżących zmianach w systemie podatkowym i ich możliwych skutkach dla działalności Klientów poprzez alerty podatkowe.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu