Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną (ulga B+R i IP Box)

Ulgi na innowacje to jedne z najchętniej stosowanych preferencji podatkowych. Po spełnieniu odpowiednich warunków, przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną mogą skorzystać z odliczenia (nawet do 200%) kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego od dochodu z praw autorskich. Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu ulgi B+R oraz IP BOX, wykorzystując przy tym wieloletnie doświadczenie projektowe oraz szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną. Nasze wsparcie wyróżnia nastawienie na pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają ulgi. Rozumiemy, że dla uzyskania realnych korzyści kluczowe jest zidentyfikowanie specyfiki procesu B+R w przypadku różnych rodzajów działalności, w tym produkcyjnej na szeroką skalę. Skutecznie pomagamy także programistom i software house’om w bezpiecznym stosowaniu preferencyjnego opodatkowania dochodów pochodzących z praw intelektualnych do narzędzi informatycznych. Wdrożenie ulgi B+R oraz preferencji IP BOX ze wsparciem WPW obejmuje kompleksową ocenę potencjału i wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań, współpracę w wypracowaniu optymalnej metodologii stosowania ulg, a także zabezpieczenie przyjętego podejścia z wykorzystaniem dostępnych form ochrony prawnej.

Jak możemy pomóc?

  • Identyfikacja procesów badawczo-rozwojowych oraz praw własności intelektualnej w organizacji uprawniających do skorzystania z ulgi B+R i/lub IP Box,
  • Ocena potencjału ulg poprzez wstępną kalkulację oszczędności podatkowej dla ułatwienia decyzji o ewentualnym wdrożeniu ulgi,
  • Wsparcie przy opracowaniu katalogu kosztów kwalifikowanych i spełnieniu innych warunków dla skorzystania z ulg, z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu,
  • Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w newralgicznych obszarach ustalonych w toku analizy, celem zabezpieczenia przed ryzykiem kwestionowania prawa do skorzystania z ulgi B+R i/lub IP Box
  • Przygotowanie dokumentacji wewnętrznej oraz weryfikacja firmowych polityk pod kątem wprowadzenia ulg B+R i/lub IP Box,
  • Operacyjne wdrożenie ulg, m.in. przygotowanie wytycznych dotyczących dokumentacji, wzorów wyliczeń, wsparcie w zaprowadzeniu odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów objętych ulgami,
  • Zautomatyzowanie procesu wyliczania ulgi B+R poprzez dedykowaną aplikację (link do aplikacji koliBeR),
  • Sprawdzenie „gotowości” do rozliczenia ulgi poprzez wyrywkową kontrolę kalkulacji przychodów i kosztów kwalifikowanych oraz wybranych dokumentów (np. zestawienia czasu pracy, zapisy ewidencji księgowej),

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu