Prawo pracy

Odpowiednio zabezpieczone pod względem prawnym zaplecze zakładu pracy jest podstawą spokojnego prowadzenia biznesu. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i rozległą praktykę branżową w oferowaniu kompleksowych rozwiązań prawnych dla pracodawców i ich pracowników, a także w zakresie sporów na tle pracowniczym.

Jak możemy pomóc?

 • Opracowanie projektów dokumentów i aktów wewnątrzzakładowych pracodawcy (w tym m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy pracy zdalnej),
 • Przygotowywanie projektów umów o pracę i innych umów, na podstawie których świadczona jest praca lub usługi (w tym m.in. kontraktów managerskich, umów o świadczenie usług, umów o zachowanie poufności tzw. NDA),
 • Wsparcie w negocjacjach warunków umów oraz kontraktów,
 • Wsparcie prawne związane z wyborem optymalnych form zatrudnienia pracowników lub współpracowników,
 • Doradztwo prawne w zakresie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy, oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy oraz porozumień z pracownikami w tej materii,
 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz pomoc w egzekwowaniu roszczeń w przypadku naruszenia zakazu konkurencji,
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • Doradztwo prawne związane z transferem pracowników do nowego pracodawcy wskutek przejścia zakładu pracy w wyniku procesów konsolidacji, fuzji, wyodrębniania podmiotów zależnych lub podziału spółek,
 • Wsparcie w przedsądowych postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach przed sądami w zakresie sporów na gruncie prawa pracy oraz wykonywania innych umów, na podstawie których była świadczona praca lub usługi,
 • Doradztwo prawne związane z ochroną sygnalistów, w tym opracowanie procedury ochrony sygnalistów, wsparcie przy tworzeniu wewnętrznych kanałów zgłoszeń,
 • Ocena zgodności z przepisami obowiązujących u pracodawcy procedur i dokumentacji pracowniczej oraz związanej z ochroną sygnalistów,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dedykowanych do indywidualnych potrzeb działalności.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu