Ceny transferowe

Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów prawnych nałożonych na podatnika przez ustawodawcę, dlatego też nasi specjaliści pomogą Państwu w sprawnym poruszaniu się po meandrach świata cen transferowych, eliminując bądź ograniczając ryzyka w obszarze cen transferowych, na jakie narażony jest Państwa biznes.

Jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja transakcji podlegających pod obowiązek dokumentacyjny, w tym transakcji zawieranych z rajami podatkowymi,
 • Sporządzenie oraz weryfikacja lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych,
 • Sporządzenie oraz weryfikacja analiz porównawczych (tzw. benchmarków) i analiz zgodności,
 • Wsparcie w raportowaniu dla celów cen transferowych: sporządzanie oraz weryfikacja uproszczonych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP, sporządzanie oraz weryfikacja informacji o cenach transferowych (formularz TPR), sporządzanie oraz weryfikacja raportowania CbC,
 • Weryfikację możliwości zastosowania uproszczeń, w tym mechanizmu „safe harbour” w zakresie pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz usług o niskiej wartość dodanej,
 • Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych: weryfikacja czy realokacja / przeniesienie funkcji, aktywów (w tym ludzkich) oraz ryzyk stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych, weryfikacja obowiązku kalkulacji odszkodowania / exit charge z tytułu restrukturyzacji, przygotowanie / obrona substancji biznesowej transakcji,
 • Wsparcie przy identyfikacji ryzyk podatkowych w obszarze rozliczeń wewnątrzgrupowych spółki: mapowanie podmiotów powiązanych, przeprowadzanie przeglądów z zakresu cen transferowych, tzw. TP Due Diligence,
 • Wsparcie w planowaniu oraz weryfikacji rozliczeń grupowych: modelowanie sposobu kalkulacji wynagrodzenia, modelowanie rozliczeń z udziałem Centrum Usług Wspólnych (SSC), korekty na gruncie cen transferowych, exit fee,
 • Wsparcie w zabezpieczeniu ryzyk na gruncie cen transferowych (przygotowanie lub weryfikacja polityki cen transferowych, realizacja projektów obejmujących uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego tzw. APA, sporządzenie oraz weryfikacja dokumentacji zabezpieczającej tzw. defense file, wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną),
 • Opracowanie procedur podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • Wsparcie Klienta w kontrolach i postępowaniach w przedmiocie cen transferowych,

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony