Ceny transferowe

Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów prawnych nałożonych na podatnika przez ustawodawcę, dlatego też nasi specjaliści pomogą Państwu w sprawnym poruszaniu się po meandrach świata cen transferowych, eliminując bądź ograniczając ryzyka w obszarze cen transferowych, na jakie narażony jest Państwa biznes.

Jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja transakcji podlegających pod obowiązek dokumentacyjny, w tym transakcji zawieranych z rajami podatkowymi,
 • Sporządzenie oraz weryfikacja lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych,
 • Sporządzenie oraz weryfikacja analiz porównawczych (tzw. benchmarków) i analiz zgodności,
 • Wsparcie w raportowaniu dla celów cen transferowych: sporządzanie oraz weryfikacja uproszczonych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP, sporządzanie oraz weryfikacja informacji o cenach transferowych (formularz TPR), sporządzanie oraz weryfikacja raportowania CbC,
 • Weryfikację możliwości zastosowania uproszczeń, w tym mechanizmu „safe harbour” w zakresie pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz usług o niskiej wartość dodanej,
 • Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych: weryfikacja czy realokacja / przeniesienie funkcji, aktywów (w tym ludzkich) oraz ryzyk stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych, weryfikacja obowiązku kalkulacji odszkodowania / exit charge z tytułu restrukturyzacji, przygotowanie / obrona substancji biznesowej transakcji,
 • Wsparcie przy identyfikacji ryzyk podatkowych w obszarze rozliczeń wewnątrzgrupowych spółki: mapowanie podmiotów powiązanych, przeprowadzanie przeglądów z zakresu cen transferowych, tzw. TP Due Diligence,
 • Wsparcie w planowaniu oraz weryfikacji rozliczeń grupowych: modelowanie sposobu kalkulacji wynagrodzenia, modelowanie rozliczeń z udziałem Centrum Usług Wspólnych (SSC), korekty na gruncie cen transferowych, exit fee,
 • Wsparcie w zabezpieczeniu ryzyk na gruncie cen transferowych (przygotowanie lub weryfikacja polityki cen transferowych, realizacja projektów obejmujących uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego tzw. APA, sporządzenie oraz weryfikacja dokumentacji zabezpieczającej tzw. defense file, wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną),
 • Opracowanie procedur podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • Wsparcie Klienta w kontrolach i postępowaniach w przedmiocie cen transferowych,

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu