Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

25.04.2024

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001130) i zakłada dokonywanie obowiązkowych wpłat na Fundusz przez wybrane podmioty nabywające produkty rolne dla potrzeb prowadzonej działalności, począwszy od 2024 r

  • Czy obowiązek mnie dotyczy?

Obowiązek dotyczy podatników VAT, którzy w ramach prowadzonej działalności nabywają produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki bądź przetwórstwa lub też dalszej odsprzedaży bezpośrednio od producentów rolnych. Podmiotami obowiązanymi są tzw. „podmioty skupujące”. Obowiązek nie dotyczy zatem zakupów dokonanych od dystrybutorów lub pośredników, którzy sami występują w roli podmiotu skupującego.

  • Od jakich produktów należy dokonywać opłaty?

Produkty rolne, od których należy naliczyć wpłatę na Fundusz, to m.in.:

– zboża,
– owoce i warzywa,
– produkty pochodzenia zwierzęcego,
– zwierzęta żywe.

Pełna lista produktów rolnych została wymieniona w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Załączniki do Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej (europa.eu)).

  • Jak obliczyć wpłatę?

Wpłaty na Fundusz stanowią 0,125% wartości netto produktów rolnych, ustalonej na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR dokumentujących zakupy od producentów rolnych w danym kwartale. Wpłata nie jest naliczana od produktów nabytych od pośredników, dystrybutorów itp.

  • Raportowanie i terminy

Wpłaty należne za dany kwartał należy wykazać w kwartalnej deklaracji składanej do dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (za pierwszy kwartał 2024 roku będzie to więc termin do 26 kwietnia). Deklarację można składać przez ePuap.

Termin samej wpłaty przypada nieco później, tj. ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (za pierwszy kwartał 2024 roku będzie to 30 kwietnia). Wpłat dokonuje się na rachunek wskazany w deklaracji.

Wzór deklaracji i wykaz Oddziałów Terenowych KOWR znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-zobowiazane-do-wplat

  • Co należy zrobić?

Jeśli są Państwo podmiotem objętym obowiązkiem powinni Państwo zatem wykonać następujące kroki:

  1. obliczyć obowiązkową wpłatę, za okresy kwartalne, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r.,
  2. złożyć deklarację kwartalną do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na swoją siedzibę za 1 kwartał roku 2024 do piątku 26 kwietnia br., i następnie kontynuować składanie deklaracji kwartalnych,
  3. dokonać wpłaty na rachunek bankowy KOWR wskazany w deklaracji. Termin wpłaty za 1 kwartał 2024 r. przypada 30 kwietnia br.
  • Co w przypadku opóźnienia?

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie, Dyrektor Generalny KOWR może nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia (do maksymalnej kwoty 10 000 zł).

Natomiast niewpłacenie wpłaty w terminie traktowane jest jak zaległość podatkowa i podlega odsetkom za zwłokę.

  • Inne informacje

Jeżeli wysokość wpłaty za dany kwartał nie przekracza 320 zł ( dwudziestokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) należność zalicza się na poczet wpłat za kwartał, w którym wysokość należnej kwoty przekroczy ten limit. W przypadku, gdy w danym kwartale wpłata wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania deklaracji.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne