“Jak przygotować się na właściwe wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 r. – najistotniejszezmiany, ryzyka i wyzwania”


23 sierpnia

10:00

Platforma Clickmeeting

Partnerzy

W programie

Wraz z ubiegłym rokiem weszły w życie liczne zmiany mające wpływ na obowiązki przedsiębiorstw w zakresie cen transferowych obejmujące swym zakresem zagadnienia związane z dokumentacją lokalną cen transferowych, a także zawartość, sposób i terminy składania informacji o cenach transferowych. W związku ze skróceniem terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie informacji o cenach transferowych (w ubiegłych latach terminy te były wydłużone w związku z epidemią Covid-19), już teraz warto zapoznać się z najistotniejszymi zmianami
w obszarze cen transferowych. Znajomość kluczowych kwestii związanych z cenami transferowymi mającymi zastosowanie od 2022 r. pozwoli Państwa firmie na właściwe wypełnienie obowiązków w tym zakresie oraz przybliży Państwu tematykę nowych preferencji
i ułatwień dostępnych dla podatników, a także uwrażliwi na ryzyka wiążące się z kontrolami podatkowymi w obszarze cen transferowych.

Agenda

1. Dokumentacja Local File za 2022 r.:

Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji Local File?
W jakim terminie należy sporządzić dokumentację Local File?
Sankcje związane z dokumentacją Local File – zmiany od 2022 r.

2. Zwolnienia z obowiązku sporządzenia Local File za 2022 r.

Zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji dla usług o niskiej wartości dodanej.
Czy wszystkie refaktury podlegają zwolnieniu z obowiązku przygotowania dokumentacji?
Z jakich innych zwolnień może skorzystać podatnik?

3. Preferencje w zakresie dokumentacji.

Transakcje objęte „bezpieczną przystanią”

4. Analizy porównawcze

Kto jest zobowiązany do przygotowania analiz porównawczych?
Kiedy upływa termin sporządzenia analiz porównawczych?
Kiedy przysługuje zwolnienie z obowiązku przygotowania analiz porównawczych?

5. Dokumentacja Master File za 2022 r.:

Jakie podmioty zobowiązane są do posiadania dokumentacji Master File?
Do kiedy należy sporządzić dokumentację Master File?
Sankcje związane z dokumentacją Master File – zmiany od 2022 r.

6. Informacja o cenach transferowych za 2022 r.

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację o cenach transferowych?
Zmiany w informacji o cenach transferowych – połączenieoświadczenia o cenach transferowych z formularzem TPR.
Kto jest upoważniony do podpisania informacji o cenachtransferowych?
Sankcje związane z informacją o cenach transferowych – zmiany od 2022 r.

7. Raportowanie Country-by-Country

Czym jest raportowanie CBC?
Kto jest zobowiązany do raportowania CBC?
Zakres informacji CBC-R i CBC-P.
Terminy na złożenie informacji.
Sankcje związane z raportowaniem CBC.

8. Transakcje z rajami podatkowymi w 2022 r.

Jakie przepisy o transakcjach rajowych uchylono?
Co w praktyce oznacza uchylenie przepisów o transakcjachpośrednich rajowych?
Jakie transakcje rajowe podlegają dokumentacji?
Jak i dlaczego uzasadniać cel ekonomiczny transakcji rajowych?

9. Korekty cen transferowych.

Warunki dokonania korekty cen transferowych.
Jak udokumentować korektę cen transferowych?
Obowiązek informacyjny w zakresie korekt.

10. Kontrole w obszarze cen transferowych

Liczba zakończonych kontroli w obszarze cen transferowych.
Kwoty doszacowanego dochodu w kontrolach cen transferowych.
Wydłużenie terminów na przedłożenie dokumentacji.
Kluczowe obszary wątpliwości w tematyce cen transferowych.
Jakie czynniki wpływają na ryzyko kontroli podatkowych?

Prowadzący

Natalia Kaczorowska

Natalia Kaczorowska jest menedżerką zarządzającą zespołem cen transferowych w WPW oraz ekspertką z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie TP – specjalizuje się zarówno w sporządzaniu i weryfikacji lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych, w sporządzaniu opinii i analiz w zakresie cen transakcyjnych, w planowaniu rozliczeń grupowych oraz przeprowadzaniu przeglądów z zakresu cen transferowych (tzw. TP Due Diligence). Natalia realizowała również projekty obejmujące uzyskanie uprzednich porozumień cenowych.

Dodatkowo Natalia jest współtwórczynią pierwszego w Polsce specjalistycznego serwisu o tematyce cen transferowych. Przed dołączeniem do WPW, Natalia zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym firmy PWC,a wcześniej w DMS TAX oraz w Grupie Impel.


Agata Kamyk

Agata Kamyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wspiera praktykę WPW w obszarze cen transferowych. W WPW zajmuje się także bezpiecznym i efektywnym wdrażaniem ulg podatkowych oraz bieżącym wsparciem podatkowym przedsiębiorstw.


Dominika Rąpała

Dominika Rąpała jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu. W WPW zajmuje się w szczególności problematykącen transferowych. Dotychczasowe doświadczenie Dominikiobejmuje sporządzanie lokalnych i grupowych dokumentacji centransferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych(benchmarking study), a także wsparcie w wypełnianiuobowiązków sprawozdawczych (TPR).
Dominika realizowała także projekty z bieżącego doradztwapodatkowego, w tym związane z raportowaniem schematówpodatkowych (MDR) oraz podatkiem u źródła (WHT).


Dla kogo?

Dyrektorów finansowych

Głównych księgowych

Menedżerów odpowiedzialnych za dział podatkowy
i księgowy

Formularz zgłoszeniowy

Napisz lub zadzwoń

Katarzyna Mazurek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu

+48 575 488 115
katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl

Wypełnij formularz


    Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o naszym webinarium?


    Jeśli chce Pani/Pan pozostać z nami w kontakcie, prosimy wskazać preferowaną formę otrzymywania informacji. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy WPW drogą mailową lub telefonicznie oferty lub informacje marketingowe, w szczególności informacje o merytorycznych wydarzeniach, których firma WPW jest organizatorem lub partnerem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy przez cofnięcie udzielonych zgód (m.in. poprzez informację mailową wysłaną na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl).

    Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem online lub mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu