“Jak zarządzać ryzykiem w cenach transferowych? Najistotniejsze instrumenty zabezpieczające.”


17 kwietnia 2024 r.

od 10:00 do 12:00

Platforma Clickmeeting

Partnerzy

W programie

Podczas webinarium, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, obserwacjach rynku i praktyce organów podatkowych opowiemy o najistotniejszych ryzykach i wyzwaniach dotyczących zarządzania ryzykiem w cenach transferowych.

Wiemy, jak ważny dla Państwa jest praktyczny wymiar szkolenia, dlatego wskażemy przykłady transakcji będących obiektem szczególnego zainteresowania kontrolujących, a także zwrócimy Państwa uwagę na konkretne instrumenty zabezpieczające wybrane ryzyka.

Znajomość kluczowych kwestii związanych z kategoriami ryzyka w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi pozwoli Państwu na właściwą identyfikację ryzyk w swoim przedsiębiorstwie oraz wypracowanie odpowiednich metod i podjęcie działań, które mogą je znacząco zminimalizować.

Agenda

I. Istota zarządzania ryzykiem w cenach transferowych
II. Kluczowe obszary ryzyk w cenach transferowych

1. Straty podatkowe

 • Kiedy spółka notująca straty budzi podejrzenia organów podatkowych?
 • Istota zbieżności profilu funkcjonalnego z modelem cen transferowych
 • Jak zabezpieczyć podmioty wykazujące straty przed skutkami kontroli?

2. Usługi niematerialne

 • Jak zabezpieczyć ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych?

3. Umowy licencyjne

 • Kiedy organ może uznać transakcję transferu wartości niematerialnych i prawnych za pozorną?
 • Jak właściwie dokonać ustalenia wynagrodzenia podmiotów uczestniczących w transakcji?

4. Transakcje finansowe

 • Jak zabezpieczyć wewnątrzgrupowe transakcje finansowe, aby nie dokonano na skutek kontroli podatkowej recharakteryzacji transakcji i zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów?
 • Jak zabezpieczyć spółkę przed konsekwencjami zmiany wskaźników referencyjnych w Polsce?

5. Nieodpłatne świadczenia

 • Jakie ryzyka wiążą się z brakiem ustalonego wynagrodzenia w transakcjach między podmiotami powiązanymi?
 • Czy każda transakcja bez wynagrodzenia stanowi świadczenie nieodpłatne?

6. Korekty cen transferowych

 • Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?
III. Istota raportowania w cenach transferowych

1. Rynkowość transakcji

2. Istota właściwego ustalania modeli rozliczeń ex-ante

IV. Podsumowanie
V. Q&A

Prowadzący

Natalia Kaczorowska

Menedżerka w dziale cen transferowych kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy.

Natalia Kaczorowska jest menedżerką zarządzającą zespołem cen transferowych w WPW oraz ekspertką z ponad 16-letnimdoświadczeniem zawodowym w zakresie TP – specjalizuje się zarówno w sporządzaniu i weryfikacji lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych, w sporządzaniu opinii i analiz w zakresie cen transakcyjnych, w planowaniu rozliczeń grupowych oraz przeprowadzaniu przeglądów z zakresu cen transferowych (tzw. TP Due Diligence). Natalia realizowała również projekty obejmujące uzyskanie uprzednich porozumień cenowych.

Dodatkowo Natalia jest współtwórczynią pierwszego w Polsce specjalistycznego serwisu o tematyce cen transferowych. Przed dołączeniem do WPW, Natalia zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym firmy PWC, a wcześniej w DMS TAX oraz w Grupie Impel.


Dominika Rąpała

Starsza konsultantka w kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy.

Dominika Rąpała jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W WPW zajmuje się w szczególności problematyką cen transferowych. Dotychczasowe doświadczenie Dominiki obejmuje sporządzanie lokalnych i grupowych dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych (benchmarking study), a także wsparcie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych (TPR).

Dominika realizowała także projekty z bieżącego doradztwa podatkowego, w tym związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) oraz podatkiem u źródła (WHT).


Dla kogo?

dyrektorów finansowych

głównych księgowych

menadżerów odpowiedzialnych za działy podatkowe i księgowe

Formularz zgłoszeniowy

Napisz lub zadzwoń

Katarzyna Mazurek

Dyrektor zarządzająca

+48 575 488 115
katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl

Wypełnij formularz


  Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o naszym webinarium?


  Jeśli chce Pani/Pan pozostać z nami w kontakcie, prosimy wskazać preferowaną formę otrzymywania informacji. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy WPW drogą mailową lub telefonicznie oferty lub informacje marketingowe, w szczególności informacje o merytorycznych wydarzeniach, których firma WPW jest organizatorem lub partnerem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy przez cofnięcie udzielonych zgód (m.in. poprzez informację mailową wysłaną na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl).

  Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem online lub mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Mazurek tel: +48 575 488 115, e-mail: katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl