Zespół

Zespół:

Firma WPW to zespół ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego. Doświadczenie zdobywaliśmy w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki kilkunastu latom pracy w doradzaniu dużym i średnim przedsiębiorcom – zarówno polskim, jak i międzynarodowym korporacjom – wiemy, jak dobrze zaplanować i zrealizować kompleksowy projekt doradczy.

Tomasz Wołczek

Partner

tel. +48 502 184 840

Tomasz Wołczek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2004 r. posiada zawodową licencję doradcy podatkowego.

Tomasz gromadził doświadczenia zawodowe w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował przez 15 lat. Do końca 2016 r. był dyrektorem w oddziale wrocławskim PwC, w którym współkierował kilkunastoosobowym zespołem podatkowym.

Obecnie Tomasz zarządza praktyką podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom działającym na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki giełdowe, korporacje oraz firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Tomasza za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego oraz prawnego. Tomasz doradza przedsiębiorcom przy kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu: począwszy od wyboru optymalnej formy rozpoczęcia działalności, poprzez restrukturyzacje adekwatne do potrzeb biznesu, na doborze optymalnej formy wyjścia z biznesu skończywszy.

Dzięki szerokiej znajomości regulacji podatkowych, łączonej z perspektywą biznesową, Tomasz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie doradcze na wszystkich etapach projektu, nie tracąc z pola widzenia, że kluczowy jest biznes Klienta.

W 2019 r. został doceniony za indywidualne osiągnięcia w obszarze podatku CIT, zdobywając tytuł Rekomendowanego Doradcy w rankingu doradców podatkowych dziennika Rzeczpospolita.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/tomasz-wolczek/
Grzegorz Proksa

Partner

tel. +48 575 030 115

Grzegorz Proksa jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Grzegorz zbierał doświadczenia zawodowe w zespole prawno – podatkowym firmy PwC, w której pracował do końca 2016 r. na stanowisku starszego menedżera.

Obecnie Grzegorz odpowiada za praktykę prawną WPW oraz świadczy kompleksową obsługę prawną i podatkową dla przedsiębiorstw działających na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki notowane na giełdzie, międzynarodowe korporacje oraz duże firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Grzegorza za specjalizację w doradztwie prawnym i podatkowym związanym z realizacją procesów restrukturyzacyjnych. W szczególności Grzegorz doradza przy sprzedaży biznesu, konsolidacjach grup kapitałowych, zmianie formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz tworzeniu struktur inwestycyjnych. Dzięki dogłębnej znajomości regulacji prawnych, podatkowych i księgowych, Grzegorz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach projektu.

W 2019 oraz 2021 roku został doceniony za indywidualne osiągnięcia w obszarze doradztwa transakcyjnego, zdobywając tytuł Rekomendowanego Doradcy w rankingu doradców podatkowych dziennika Rzeczpospolita.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/grzegorz-proksa/
Katarzyna Mazurek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu

tel. +48 575 488 115

Katarzyna Mazurek jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenia zawodowe zbierała w firmie PwC, w której pracowała ponad 8 lat do końca lutego 2017 r. na stanowisku menedżera odpowiedzialnego za strategię marketingową i Business Development dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Katarzyna jest certyfikowanym Event Managerem, posiada doświadczenie w organizacji wielu regionalnych i ogólnopolskich konferencji i wydarzeń biznesowych. Jest autorką publikacji o Wrocławiu i odpowiedzialności społecznej. Entuzjastka CSRu – zainicjowała wiele partnerstw międzysektorowych we Wrocławiu, jest także pomysłodawczynią i organizatorką Debat Wygrany-Wygrany.

Obecnie Katarzyna jest w WPW odpowiedzialna za kształtowanie wizerunku firmy, działania marketingowe i komunikacyjne oraz strategię Business Development.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/katarzyna-mazurek/
Dawid Misiak

Menedżer

tel. +48 575 015 115

Dawid Misiak jest absolwentem ekonometrii i informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dawid posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa które zbierał w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował na stanowisku starszego konsultanta.

Obecnie Dawid wspiera praktykę podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski.

Nasi Klienci cenią Dawida za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego przedsiębiorcom w kwestiach związanych z podatkiem VAT oraz w innych kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu oraz w bieżącej działalności.

Dawid ma również praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań JPK.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/dawid-misiak-2/
Małgorzata Szczotka-Kida

Radca prawny

tel. +48 575 903 115

Małgorzata Szczotka-Kida ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskiem i Uniwersytecie Maastricht (LL.M. in Corporate and Commercial Law) oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W latach 2017-2018 współpracowała z kancelarią FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k. w Warszawie, a w latach 2010 – 2017 z Olesiński i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu.
Małgorzata specjalizuje się w prawie umów handlowych oraz prawie spółek. Doradza klientom w kwestiach związanych z zakładaniem, likwidacją oraz restrukturyzacją prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzi obsługę prawną transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Współpracowała z wieloma klientami z branży finansowej przy projektach z zakresu bankowości i finansów, m.in. przy sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji kredytowej i towarzyszącym im pakietom zabezpieczeń oraz dokumentacji dotyczącej pośrednictwa w oferowaniu produktów bankowych i leasingowych. Doradzała też przy projektach z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz w kwestiach compliance, takich jak stosowanie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony danych osobowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida/
Paulina Jeziorska

Radca prawny

tel. +48 575 722 115

Paulina Jeziorska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Paulina jest specjalistką w zakresie prawa bankowego i finansowego, prawa spółek handlowych oraz prawa umów gospodarczych. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz compliance.

Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz dużych przedsiębiorców. Doradza spółkom notowanym na GPW w toku dużych transakcji finansowych z elementem międzynarodowym, takich jak m.in. transakcje typu club deal,  acquisition finance czy transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe. W ramach prowadzonych projektów zarządza zespołem prawników, sporządzając projekty, opiniując i negocjując dokumentację kredytową (w tym w szczególności umowy kredytowe w standardzie LMA, umowy gwarancji bankowych, umowy ustanawiające zabezpieczenia oraz inne dokumenty związane z konkretnymi transakcjami), jak również doradza klientom w kwestiach korporacyjnych.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2012 – 2019 zdobywała doświadczenie w kancelarii Wiewiórski Legal z Wrocławia, gdzie zajmowała się między innymi zarządzaniem zespołem Banking&Finance.

Paulina biegle włada językiem angielskim.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida-2/
Tomasz Ulatowski

Radca prawny

tel. +48 575 912 115

Tomasz Ulatowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 r., po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Tomek posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności na rzecz dużych przedsiębiorców. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zajmuje się zarówno bieżącym doradztwem, jak i asystą w różnego rodzaju projektach reorganizacyjnych, m.in. transakcjach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz transakcjach M&A (podziały i łączenia spółek).
Przed dołączeniem do WPW, zdobywał doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym Deloitte w zespole CIT, a wcześniej w TLA Kancelaria oraz Rödl & Partner.

 

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/tomasz-ulatowski/
Mikołaj Wietrzny

Ekspert ds. pomocy publicznej

tel. +48 575 877 115

Mikołaj Wietrzny jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie gdzie studiował również filologię angielską. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mikołaj zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.

Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Nasi Klienci cenią jego specjalizację w obszarze pomocy publicznej i obsługi projektów inwestycyjnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Mikołaj skutecznie wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach planowania i wdrażania inwestycji bezpośrednich, od wyboru potencjalnej lokalizacji, poprzez opracowanie optymalnej strategii ubiegania się o zachęty inwestycyjne aż do wsparcia w spotkaniach z właściwymi władzami publicznymi oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/mikolaj-wietrzny-2/
Anna Szymańska

Menedżer

tel. +48 575 922 115

Anna Szymańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także filologię angielską oraz Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych na tym samym uniwersytecie. Studiowała również na wydziale prawa Universitaet Bayreuth w Niemczech. Od 2012 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.
Ania ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, które zdobywała w dziale prawno-podatkowym PwC. Współpracowała m.in. z klientami z branży produkcyjnej, spożywczej, handlowej, motoryzacyjnej, medycznej oraz IT. Doradzała przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, zarówno w zakresie bieżącej działalności, weryfikacji rozliczeń, jak i przy projektach restrukturyzacyjnych. Jej główny obszarem specjalizacji są podatki dochodowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, oraz podatki międzynarodowe. Interesuje ją także tematyka podatku cyfrowego.
Obecnie Ania wspiera praktykę podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski.
Ania biegle włada językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/anna-szymanska/
Natalia Kaczorowska

Menadżer cen transferowych

tel. +48 575 950 115

Natalia Kaczorowska jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Natalia jest ekspertką z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie TP – specjalizuje się w sporządzaniu i weryfikacji lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych, w sporządzaniu opinii i analiz w zakresie cen transakcyjnych, w planowaniu rozliczeń grupowych oraz przeprowadzaniu przeglądów z zakresu cen transferowych (tzw. TP Due Diligence). Natalia realizowała również projekty obejmujące uzyskanie uprzednich porozumień cenowych. W trakcie swojej kariery zawodowej Natalia brała udział w projekcie dotyczącym stworzenia polityki cen transferowych dla jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, a także wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania dokumentacją podatkową cen transferowych podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach tej grupy. Dodatkowo Natalia jest współtwórczynią pierwszego w Polsce specjalistycznego serwisu o tematyce cen transferowych. Portal ten stanowi obszerną bazę wiedzy dotyczącą zagadnienia cen transferowych zarówno w ujęciu polskich, jak i zagranicznych przepisów i wytycznych.Przed dołączeniem do WPW, Natalia zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym firmy PWC, a wcześniej w DMS TAX oraz w Grupie Impel.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/natalia-kaczorowska/
Michał Kwiatkowski

Menedżer

tel. +48 575 124 115

Michał Kwiatkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Michał posiada 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, które zbierał głównie w dziale podatkowym EY.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej Michał doradzał klientom polskim oraz zagranicznym głównie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Wspierał podatkowo klientów w zakresie przeglądów podatkowych, przeglądów due diligence, opiniowania umów, przygotowywania dokumentów i procedur wewnętrznych, a także w przy wdrażaniu JPK.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/michal-kwiatkowski/
Mateusz Kowalski

Starszy Konsultant

tel. +48 575 977 115

Mateusz Kowalski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przed dołączeniem do WPW doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Deloitte i Hewlett-Packard Enterprise, gdzie zajmował się doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych klientów w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

W WPW zajmuje się bieżącym wsparciem podatkowym dla przedsiębiorców z różnych branż, doradzając głównie w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczy także w projektach związanych z tematyką cen transferowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/mateusz-kowalski/
Bartłomiej Figiel

Aplikant radcowski

tel. +48 575 879 115

Bartłomiej Figiel jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe, głównie w zakresie doradztwa przy projektach dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, dla klientów polskich i zagranicznych, w tym także podmiotów notowanych na GPW.

Bartłomiej zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorców oraz doradza w zakresie prawa spółek m. in. w procesach łączenia się spółek czy restrukturyzacjach, przy okazji których opracowuje także zagadnienia podatkowe czy antymonopolowe.

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/bartlomiej-figiel/
Natalia Niedziółka

Aplikant Adwokacki

tel. +48 575 322 115

Natalia Niedziółka ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Natalia specjalizuje się w prawie spółek. Zajmuje się kwestiami związanymi z zakładaniem, likwidacją oraz restrukturyzacją prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2018-2020 współpracowała z Kancelarią Prawną dr. P. Bojarski i Wspólnicy sp. j., w latach 2017-2018 z Lang i Dembowski Kancelarie Adwokackie, a w latach 2015-2017 z Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Pasierski.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/natalia-niedziolka/
Anna Stocka

Konsultantka

tel. +48 575 185 115

Anna Stocka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym studiowała Finanse i Rachunkowość.

Anna posiada ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją przygodę rozpoczęła w kancelarii podatkowej TLS, w której jako Asystent wspierała doradców podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Anna posiada również doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości korporacyjnej.

Obecnie Anna zajmuje się wsparciem podatkowym w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Uczestniczy także w projektach związanych z obszarem cen transferowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/anna-stocka-2/
Paulina Majdańska

Specjalistka ds. Administracyjnych

tel. +48 575 522 115

Paulina Majdańska ukończyła psychologię społeczną na Uniwersytecie Opolskim. Studiowała również socjologię na tej samej uczelni.

Zanim rozpoczęła współpracę z WPW, przez blisko 5 lat pracowała w firmach świadczących profesjonalne usługi biznesowe, m.in. w firmie zajmującej się prowadzeniem badań marketingowych oraz wsparciem procesów rekrutacyjnych dla dużych podmiotów z branży handlowej. W ramach pełnionych zadań brała udział w koordynowaniu projektów, współuczestnicząc w działaniach z obszaru marketingu i administracji.

W WPW Paulina odpowiada za administrację oraz księgowość, uczestniczy także w projektach związanych z rekrutacją, marketingiem i Employer Brandingiem.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/paulina-majdanska/