Zespół

Zespół:

Firma WPW to zespół ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego. Doświadczenie zdobywaliśmy w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki kilkunastu latom pracy w doradzaniu dużym i średnim przedsiębiorcom – zarówno polskim, jak i międzynarodowym korporacjom – wiemy, jak dobrze zaplanować i zrealizować kompleksowy projekt doradczy.

Tomasz Wołczek

Partner

tel. +48 502 184 840

Tomasz Wołczek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2004 r. posiada zawodową licencję doradcy podatkowego.

Tomasz gromadził doświadczenia zawodowe w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował przez 15 lat. Do końca 2016 r. był dyrektorem w oddziale wrocławskim PwC, w którym współkierował kilkunastoosobowym zespołem podatkowym.

Obecnie Tomasz zarządza praktyką podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom działającym na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki giełdowe, korporacje oraz firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Tomasza za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego oraz prawnego. Tomasz doradza przedsiębiorcom przy kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu: począwszy od wyboru optymalnej formy rozpoczęcia działalności, poprzez restrukturyzacje adekwatne do potrzeb biznesu, na doborze optymalnej formy wyjścia z biznesu skończywszy.

Dzięki szerokiej znajomości regulacji podatkowych, łączonej z perspektywą biznesową, Tomasz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie doradcze na wszystkich etapach projektu, nie tracąc z pola widzenia, że kluczowy jest biznes Klienta.

W 2019 r. został doceniony za indywidualne osiągnięcia w obszarze podatku CIT, zdobywając tytuł Rekomendowanego Doradcy w rankingu doradców podatkowych dziennika Rzeczpospolita.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/tomasz-wolczek/
Grzegorz Proksa

Partner

tel. +48 575 030 115

Grzegorz Proksa jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Grzegorz zbierał doświadczenia zawodowe w zespole prawno – podatkowym firmy PwC, w której pracował do końca 2016 r. na stanowisku starszego menedżera.

Obecnie Grzegorz odpowiada za praktykę prawną WPW oraz świadczy kompleksową obsługę prawną i podatkową dla przedsiębiorstw działających na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki notowane na giełdzie, międzynarodowe korporacje oraz duże firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Grzegorza za specjalizację w doradztwie prawnym i podatkowym związanym z realizacją procesów restrukturyzacyjnych. W szczególności Grzegorz doradza przy sprzedaży biznesu, konsolidacjach grup kapitałowych, zmianie formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz tworzeniu struktur inwestycyjnych. Dzięki dogłębnej znajomości regulacji prawnych, podatkowych i księgowych, Grzegorz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach projektu.

W 2019 oraz 2021 roku został doceniony za indywidualne osiągnięcia w obszarze doradztwa transakcyjnego, zdobywając tytuł Rekomendowanego Doradcy w rankingu doradców podatkowych dziennika Rzeczpospolita.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/grzegorz-proksa/
Katarzyna Mazurek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu

tel. +48 575 488 115

Katarzyna Mazurek jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenia zawodowe zbierała w firmie PwC, w której pracowała ponad 8 lat do końca lutego 2017 r. na stanowisku menedżera odpowiedzialnego za strategię marketingową i Business Development dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Katarzyna jest certyfikowanym Event Managerem, posiada doświadczenie w organizacji wielu regionalnych i ogólnopolskich konferencji i wydarzeń biznesowych. Jest autorką publikacji o Wrocławiu i odpowiedzialności społecznej. Entuzjastka CSRu – zainicjowała wiele partnerstw międzysektorowych we Wrocławiu, jest także pomysłodawczynią i organizatorką Debat Wygrany-Wygrany.

Obecnie Katarzyna jest w WPW odpowiedzialna za kształtowanie wizerunku firmy, działania marketingowe i komunikacyjne oraz strategię Business Development.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/katarzyna-mazurek/
Dawid Misiak

Menedżer

tel. +48 575 015 115

Dawid Misiak jest absolwentem ekonometrii i informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dawid posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa które zbierał w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował na stanowisku starszego konsultanta.

Obecnie Dawid wspiera praktykę podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski.

Nasi Klienci cenią Dawida za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego przedsiębiorcom w kwestiach związanych z podatkiem VAT oraz w innych kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu oraz w bieżącej działalności.

Dawid ma również praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań JPK.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/dawid-misiak-2/
Małgorzata Szczotka-Kida

Radca prawny

tel. +48 575 903 115

Małgorzata Szczotka-Kida ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskiem i Uniwersytecie Maastricht (LL.M. in Corporate and Commercial Law) oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W latach 2017-2018 współpracowała z kancelarią FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k. w Warszawie, a w latach 2010 – 2017 z Olesiński i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu.
Małgorzata specjalizuje się w prawie umów handlowych oraz prawie spółek. Doradza klientom w kwestiach związanych z zakładaniem, likwidacją oraz restrukturyzacją prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzi obsługę prawną transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Współpracowała z wieloma klientami z branży finansowej przy projektach z zakresu bankowości i finansów, m.in. przy sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji kredytowej i towarzyszącym im pakietom zabezpieczeń oraz dokumentacji dotyczącej pośrednictwa w oferowaniu produktów bankowych i leasingowych. Doradzała też przy projektach z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz w kwestiach compliance, takich jak stosowanie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony danych osobowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida/
Paulina Jeziorska

Radca prawny

tel. +48 575 722 115

Paulina Jeziorska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Paulina jest specjalistką w zakresie prawa bankowego i finansowego, prawa spółek handlowych oraz prawa umów gospodarczych. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz compliance.

Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz dużych przedsiębiorców. Doradza spółkom notowanym na GPW w toku dużych transakcji finansowych z elementem międzynarodowym, takich jak m.in. transakcje typu club deal,  acquisition finance czy transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe. W ramach prowadzonych projektów zarządza zespołem prawników, sporządzając projekty, opiniując i negocjując dokumentację kredytową (w tym w szczególności umowy kredytowe w standardzie LMA, umowy gwarancji bankowych, umowy ustanawiające zabezpieczenia oraz inne dokumenty związane z konkretnymi transakcjami), jak również doradza klientom w kwestiach korporacyjnych.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2012 – 2019 zdobywała doświadczenie w kancelarii Wiewiórski Legal z Wrocławia, gdzie zajmowała się między innymi zarządzaniem zespołem Banking&Finance.

Paulina biegle włada językiem angielskim.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida-2/
Tomasz Ulatowski

Radca prawny

tel. +48 575 912 115

Tomasz Ulatowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 r., po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Tomek posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności na rzecz dużych przedsiębiorców. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zajmuje się zarówno bieżącym doradztwem, jak i asystą w różnego rodzaju projektach reorganizacyjnych, m.in. transakcjach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz transakcjach M&A (podziały i łączenia spółek).
Przed dołączeniem do WPW, zdobywał doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym Deloitte w zespole CIT, a wcześniej w TLA Kancelaria oraz Rödl & Partner.

 

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/tomasz-ulatowski/
Anna Szymańska

Menedżer

tel. +48 575 922 115

Anna Szymańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także filologię angielską oraz Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych na tym samym uniwersytecie. Studiowała również na wydziale prawa Universitaet Bayreuth w Niemczech. Od 2012 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.
Ania ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, które zdobywała w dziale prawno-podatkowym PwC. Współpracowała m.in. z klientami z branży produkcyjnej, spożywczej, handlowej, motoryzacyjnej, medycznej oraz IT. Doradzała przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, zarówno w zakresie bieżącej działalności, weryfikacji rozliczeń, jak i przy projektach restrukturyzacyjnych. Jej główny obszarem specjalizacji są podatki dochodowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, oraz podatki międzynarodowe. Interesuje ją także tematyka podatku cyfrowego.
Obecnie Ania wspiera praktykę podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski.
Ania biegle włada językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/anna-szymanska/
Natalia Kaczorowska

Menadżer cen transferowych

tel. +48 575 950 115

Natalia Kaczorowska jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Natalia jest ekspertką z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie TP – specjalizuje się w sporządzaniu i weryfikacji lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych, w sporządzaniu opinii i analiz w zakresie cen transakcyjnych, w planowaniu rozliczeń grupowych oraz przeprowadzaniu przeglądów z zakresu cen transferowych (tzw. TP Due Diligence). Natalia realizowała również projekty obejmujące uzyskanie uprzednich porozumień cenowych. W trakcie swojej kariery zawodowej Natalia brała udział w projekcie dotyczącym stworzenia polityki cen transferowych dla jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, a także wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania dokumentacją podatkową cen transferowych podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach tej grupy. Dodatkowo Natalia jest współtwórczynią pierwszego w Polsce specjalistycznego serwisu o tematyce cen transferowych. Portal ten stanowi obszerną bazę wiedzy dotyczącą zagadnienia cen transferowych zarówno w ujęciu polskich, jak i zagranicznych przepisów i wytycznych.Przed dołączeniem do WPW, Natalia zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskim dziale podatkowym firmy PWC, a wcześniej w DMS TAX oraz w Grupie Impel.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/natalia-kaczorowska/
Karolina Jagiełło

Adwokat

tel. +48 575 323 115

Karolina Jagiełło jest absolwentką dwóch kierunków – prawa i ekonomii. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Spółek Handlowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktykę i doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskim dziale prawno-podatkowym PwC i kancelariach realizujących usługi prawnicze dla klientów korporacyjnych. Od 2013 r. wykonuje zawód adwokata i świadczy pomoc prawną dedykowaną biznesowi.

Karolina specjalizuje się w prawie umów handlowych, prawie spółek i szeroko rozumianym wsparciu prawnym działalności gospodarczej. Współpracuje z klientami korporacyjnymi i przedsiębiorstwami doradzając w codziennych zagadnieniach prawnych prowadzonej działalności oraz przy transakcjach zakładania, likwidacji lub restrukturyzacji tej działalności. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji sprzedaży przedsiębiorstw i nieruchomości oraz zabezpieczenia tych transakcji. Realizowała projekty związane z zakładaniem w Polsce spółek podmiotów zagranicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i doradztwie w sprawach spornych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/karolina-jagiello/
Bartłomiej Figiel

Menedżer

tel. +48 575 879 115

Bartłomiej Figiel jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe, głównie w zakresie doradztwa przy projektach dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, dla klientów polskich i zagranicznych, w tym także podmiotów notowanych na GPW.

Bartłomiej zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorców oraz doradza w zakresie prawa spółek m. in. w procesach łączenia się spółek czy restrukturyzacjach, przy okazji których opracowuje także zagadnienia podatkowe czy antymonopolowe.

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/bartlomiej-figiel/
Marita Wojtczak-Kowalczyk

Aplikant radcowski

tel. +48 575 345 115

Marita Wojtczak ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada 2- letnie doświadczenie zawodowe, głównie w zakresie prawa i postępowania cywilnego. Obecnie zajmuje się wsparciem prawnym bieżącej działalności przedsiębiorców m.in. w kwestiach dotyczących zarządzania i reorganizacji spółek.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2019 – 2021 zdobywała doświadczenie w Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy we Wrocławiu.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/marita-wojtczak-kowalczyk/
Adam Zadka

Starszy konsultant

tel. +48 534 429 372

Adam Zadka jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również finanse i rachunkowość ze specjalizacją rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Adam posiada ponad 3-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, które zbierał głównie, pracując na stanowisku konsultanta w Tax Advisors Group.

W WPW Adam zajmuje się przede wszystkim wsparciem podatkowym w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/marita-wojtczak-kowalczyk-2/
Agata Kamyk

Konsultantka

tel. +48 575 667 115

Agata Kamyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła kierunek Rachunkowość i Controlling na ścieżce Doradztwo podatkowe.

W WPW zajmuje się bezpiecznym i efektywnym wdrażaniem ulg podatkowych oraz bieżącym wsparciem podatkowym. Wspiera również praktykę WPW w zakresie tematyki cen transferowych.

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/bartlomiej-figiel-2/
Daria Kwiatkowska

Aplikant radcowski

tel. +48 575 850 115

Daria Kwiatkowska ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Daria zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorców oraz doradza m. in. w procesie zakładania, łączenia się czy restrukturyzacji spółek. Zajmuje się także doradztwem przedkontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowywaniu projektów umów handlowych i innych dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego.

Przed dołączeniem do zespołu WPW, zdobywała doświadczenie pracując w dziale prawnym spółki oraz we wiodących wrocławskich kancelariach.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/paulina-majdanska-2/
Dawid Połoszczański

Konsultant

tel. +48 575 450 115

Dawid Połoszczański jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zanim rozpoczął współpracę w WPW swoje doświadczenie zdobywał w różnych kancelariach prawnych, w szczególności Kancelarii KHG oraz Kancelarii prawnej radcy prawnego Adama Soboty, gdzie zajmował się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców, jak również osób fizycznych.

Na co dzień w WPW Dawid zajmuje się wsparciem podatkowym w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych. Uczestniczy także w projektach związanych z podatkiem od towarów i usług.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/paulina-majdanska-3/
Marcelina Znamirowska

Starszy konsultant

tel. +48 575 277 115

Marcelina Znamirowska jest absolwentką ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalnością rachunkowość i podatki oraz prawo w biznesie. Obecnie w trakcie zdobywania tytułu doradcy podatkowego.

Marcelina posiada 4-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie z zakresu podatku dochodowego, które zdobywała we wrocławskiej kancelarii doradztwa podatkowego.

W WPW Marcelina zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/marcelina-znamirowska/
Dawid Feliszek

Aplikant

tel. +48 575 477 115

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w wiodących kancelariach prawnych o zasięgu międzynarodowym oraz w branży finansowej i consultingowej.

Doradza krajowym i zagranicznym klientom w obszarach prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa spółek, M&A, konkurencji, umów handlowych, compliance, a także przy procesach przekształceniowych i inwestycyjnych. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie prawa NGO – fundacji i stowarzyszeń. Świadczy pomoc prawną dla podmiotów z sektora non-profit. Autor wielu publikacji prawniczych, w szczególności dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania fundacji w obrocie gospodarczym.

Jest również cenionym specjalistą w zakresie budowania marki oraz promotorem skutecznego zarządzania czasem i danymi. Zaangażowany w działalność wsparcia biznesu i społeczną. W latach 2016-2020 kierował Instytutem Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości. Od 2022 r. sprawuje funkcję CEO we wrocławskim biznesowym think-tanku Global Business View.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/marcelina-znamirowska-2/
Mateusz Kaszuba

Specjalista ds. administracji i marketingu

tel. +48 575 977 115

Mateusz Kaszuba ukończył grafikę komputerową na Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Zanim rozpoczął współpracę z WPW, przez blisko 3 lat pracował w firmie zajmującej się edukacją. Był odpowiedzialny za administrację biura, organizację wydarzeń wewnętrznych jak i zewnętrznych, działania marketingowe czy tworzenie identyfikacji wizualnej firmy.

W WPW Mateusz odpowiada za administrację oraz marketing, uczestniczy także w projektach związanych z rekrutacją, marketingiem i Employer Brandingiem.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/paulina-majdanska-4-2/
Joanna Wójcik

Asystentka ds. administracji i marketingu

tel. +48 575 626 115

Joanna Wójcik jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aktualnie studiuje zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Poprzednio Joanna pracowała w Ośrodku Kultury na stanowisku specjalistki ds. mediów i promocji, gdzie odpowiadała za prowadzenie mediów społecznościowych, organizacje wydarzeń kulturalnych na lokalnym terenie oraz promocje kultury regionalnej.

W WPW Joanna odpowiada za administracje, bieżącą organizacje biura oraz bierze udział w projektach związanych z marketingiem, rekrutacją i Employer Brandingiem.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/paulina-majdanska-4/