Zespół

Zespół:

Firma WPW to zespół ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego. Doświadczenie zdobywaliśmy w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki kilkunastu latom pracy w doradzaniu dużym i średnim przedsiębiorcom – zarówno polskim, jak i międzynarodowym korporacjom – wiemy, jak dobrze zaplanować i zrealizować kompleksowy projekt doradczy.

Tomasz Wołczek

Partner

tel. +48 502 184 840

Tomasz Wołczek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2004 r. posiada zawodową licencję doradcy podatkowego.

Tomasz gromadził doświadczenia zawodowe w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował przez 15 lat. Do końca 2016 r. był dyrektorem w oddziale wrocławskim PwC, w którym współkierował kilkunastoosobowym zespołem podatkowym.

Obecnie Tomasz zarządza praktyką podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom działającym na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki giełdowe, korporacje oraz firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Tomasza za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego oraz prawnego. Tomasz doradza przedsiębiorcom przy kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu: począwszy od wyboru optymalnej formy rozpoczęcia działalności, poprzez restrukturyzacje adekwatne do potrzeb biznesu, na doborze optymalnej formy wyjścia z biznesu skończywszy.

Dzięki szerokiej znajomości regulacji podatkowych, łączonej z perspektywą biznesową, Tomasz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie doradcze na wszystkich etapach projektu, nie tracąc z pola widzenia, że kluczowy jest biznes Klienta.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/tomasz-wolczek/
Grzegorz Proksa

Partner

tel. +48 575 030 115

Grzegorz Proksa jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Grzegorz zbierał doświadczenia zawodowe w zespole prawno – podatkowym firmy PwC, w której pracował do końca 2016 r. na stanowisku starszego menedżera.

Obecnie Grzegorz odpowiada za praktykę prawną WPW oraz świadczy kompleksową obsługę prawną i podatkową dla przedsiębiorstw działających na obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski. Wśród jego klientów są spółki notowane na giełdzie, międzynarodowe korporacje oraz duże firmy rodzinne i indywidualni przedsiębiorcy.

Nasi Klienci cenią Grzegorza za specjalizację w doradztwie prawnym i podatkowym związanym z realizacją procesów restrukturyzacyjnych. W szczególności Grzegorz doradza przy sprzedaży biznesu, konsolidacjach grup kapitałowych, zmianie formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz tworzeniu struktur inwestycyjnych. Dzięki dogłębnej znajomości regulacji prawnych, podatkowych i księgowych, Grzegorz jest w stanie zapewniać naszym Klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach projektu.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/grzegorz-proksa/
Katarzyna Mazurek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu

tel. +48 575 488 115

Katarzyna Mazurek jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenia zawodowe zbierała w firmie PwC, w której pracowała ponad 8 lat do końca lutego 2017 r. na stanowisku menedżera odpowiedzialnego za strategię marketingową i Business Development dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Katarzyna jest certyfikowanym Event Managerem, posiada doświadczenie w organizacji wielu regionalnych i ogólnopolskich konferencji i wydarzeń biznesowych. Jest autorką publikacji o Wrocławiu i odpowiedzialności społecznej. Entuzjastka CSRu – zainicjowała wiele partnerstw międzysektorowych we Wrocławiu, jest także pomysłodawczynią i organizatorką Debat Wygrany-Wygrany.

Obecnie Katarzyna jest w WPW odpowiedzialna za kształtowanie wizerunku firmy, działania marketingowe i komunikacyjne oraz strategię Business Development.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/katarzyna-mazurek/
Dawid Misiak

Menedżer

tel. +48 575 015 115

Dawid Misiak jest absolwentem ekonometrii i informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dawid posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa które zbierał w zespole prawno-podatkowym firmy PwC, w której pracował na stanowisku starszego konsultanta.

Obecnie Dawid wspiera praktykę podatkową WPW i doradza przedsiębiorstwom obszarze Dolnego Śląska i innych regionów Polski.

Nasi Klienci cenią Dawida za biznesowe podejście do doradztwa podatkowego przedsiębiorcom w kwestiach związanych z podatkiem VAT oraz w innych kluczowych zdarzeniach dla ich biznesu oraz w bieżącej działalności.

Dawid ma również praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań JPK.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/dawid-misiak-2/
Małgorzata Szczotka-Kida

Radca prawny

tel. +48 575 903 115

Małgorzata Szczotka-Kida ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskiem i Uniwersytecie Maastricht (LL.M. in Corporate and Commercial Law) oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W latach 2017-2018 współpracowała z kancelarią FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k. w Warszawie, a w latach 2010 – 2017 z Olesiński i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu.
Małgorzata specjalizuje się w prawie umów handlowych oraz prawie spółek. Doradza klientom w kwestiach związanych z zakładaniem, likwidacją oraz restrukturyzacją prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzi obsługę prawną transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Współpracowała z wieloma klientami z branży finansowej przy projektach z zakresu bankowości i finansów, m.in. przy sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji kredytowej i towarzyszącym im pakietom zabezpieczeń oraz dokumentacji dotyczącej pośrednictwa w oferowaniu produktów bankowych i leasingowych. Doradzała też przy projektach z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz w kwestiach compliance, takich jak stosowanie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony danych osobowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida/
Marta Kuśmierczyk

Doradca podatkowy

tel. +48 575 922 115

Marta Kuśmierczyk jest absolwentką finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów odbyła stypendium zagraniczne na hiszpańskim Universidad Francisco de Vittoria w Madrycie. Od stycznia 2016 r. posiada tytuł zawodowy doradcy podatkowego.

Marta zdobywała doświadczenie zawodowe w firmach tzw. “wielkiej czwórki”. Przez prawie 4 lata pracowała we wrocławskim zespole prawno – podatkowym firmy PwC. Następnie, przez ponad rok zajmowała się rozliczeniami VAT międzynarodowych firm pracując w KPMG w Budapeszcie.

Obecnie Marta wspiera praktykę podatkową WPW zajmując się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów z różnorodnych branż.

 

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/marta-kusmierczyk/
Paulina Jeziorska

Radca prawny

tel. +48 575 722 115

Paulina Jeziorska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Paulina jest specjalistką w zakresie prawa bankowego i finansowego, prawa spółek handlowych oraz prawa umów gospodarczych. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz compliance.

Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz dużych przedsiębiorców. Doradza spółkom notowanym na GPW w toku dużych transakcji finansowych z elementem międzynarodowym, takich jak m.in. transakcje typu club deal,  acquisition finance czy transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe. W ramach prowadzonych projektów zarządza zespołem prawników, sporządzając projekty, opiniując i negocjując dokumentację kredytową (w tym w szczególności umowy kredytowe w standardzie LMA, umowy gwarancji bankowych, umowy ustanawiające zabezpieczenia oraz inne dokumenty związane z konkretnymi transakcjami), jak również doradza klientom w kwestiach korporacyjnych.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2012 – 2019 zdobywała doświadczenie w kancelarii Wiewiórski Legal z Wrocławia, gdzie zajmowała się między innymi zarządzaniem zespołem Banking&Finance.

Paulina biegle włada językiem angielskim.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/malgorzata-szczotka-kida-2/
Magdalena Kadzikowska

Starszy Konsultant

tel. +48 575 044 115

Magdalena Kadzikowska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów odbyła stypendium zagraniczne na Hochschule Mainz – University of Applied Science w Mainz w Niemczech.

Do lutego 2017 roku Magdalena zdobywała doświadczenie zawodowe w zespole podatkowym na stanowisku doświadczonego konsultanta w firmie EY, zajmując się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych klientów.

Obecnie Magdalena pracuje w WPW, gdzie zajmuje się bieżącym oraz strategicznym wsparciem podatkowym i prawnym na rzecz przedsiębiorców z różnorodnych branż. Doradza głównie w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Uczestniczy m.in. w projektach restrukturyzacyjnych oraz projektach związanych z pomocą publiczną.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/magdalena-kadzikowska/
Piotr Kowalski

Starszy Konsultant

tel. +48 575 912 115

Piotr Kowalski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Piotr jest specjalistą z zakresu podatku od nieruchomości i podatków dochodowych (ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania zwolnień podatkowych z tytułu realizacji inwestycji i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej) posiada również dużą praktykę i doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych. W codziennej praktyce zawodowej Piotr doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego, w tym przygotowuje opinie prawnopodatkowe dotyczące planowanych działań przedsiębiorców oraz rekomenduje efektywne i bezpieczne podatkowo rozwiązania.

Jest autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej oraz współautorem komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2014 – 2019 zdobywał doświadczenie w dziale prawnopodatkowym PwC oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/piotr-kowalski/
Mikołaj Wietrzny

Starszy Konsultant

tel. +48 575 877 115

Mikołaj Wietrzny jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie gdzie studiował również filologię angielską. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mikołaj zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.

Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Nasi Klienci cenią jego specjalizację w obszarze pomocy publicznej i obsługi projektów inwestycyjnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Mikołaj skutecznie wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach planowania i wdrażania inwestycji bezpośrednich, od wyboru potencjalnej lokalizacji, poprzez opracowanie optymalnej strategii ubiegania się o zachęty inwestycyjne aż do wsparcia w spotkaniach z właściwymi władzami publicznymi oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/mikolaj-wietrzny-2/
Mateusz Kowalski

Starszy Konsultant

tel. +48 575 977 115

Mateusz Kowalski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przed dołączeniem do WPW doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Deloitte i Hewlett-Packard Enterprise, gdzie zajmował się doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych klientów w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

W WPW zajmuje się bieżącym wsparciem podatkowym dla przedsiębiorców z różnych branż, doradzając głównie w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczy także w projektach związanych z tematyką cen transferowych.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/mateusz-kowalski/
Bartłomiej Figiel

Konsultant

tel. +48 575 879 115

Bartłomiej Figiel jest studentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada ponad roczne doświadczenie zawodowe w międzynarodowej kancelarii prawnej, głównie w zakresie doradztwa przy projektach dotyczących prawa spółek i prawa gospodarczego, dla klientów polskich i zagranicznych, w tym także podmiotów notowanych na GPW.

Bartłomiej zajmuje się wsparciem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorców. Uczestniczy w obsłudze klientów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w zakresie prawa spółek m. in. w procesach łączenia się spółek czy restrukturyzacjach, przy okazji których opracowuje także zagadnienia podatkowe czy antymonopolowe.

https://wpw-doradztwo.pl/zespol/dawid-misiak/