Spory korporacyjne

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego może dostarczyć konfliktów, w które zaangażowani są wspólnicy lub członkowie organów spółek prawa handlowego, z których każdy dąży do realizacji własnych interesów w spółce. Wielopłaszczyznowe i złożone spory w spółce mogą nie tylko negatywnie wpłynąć na renomę spółki i jej relacje z partnerami biznesowymi, ale skutkować realnymi utrudnieniami w codziennej działalności spółki i podejmowaniu kluczowych decyzji w spółce. W eliminacji lub ograniczeniu tych ryzyk skutecznie wesprą Państwa nasi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie na gruncie sporów korporacyjnych i autorskich rozwiązań w tym obszarze.

Jak możemy pomóc?

 • Proponowanie możliwych scenariuszy rozwiązania sporu korporacyjnego oraz przygotowywanie konkretnych strategii działania dedykowanych danej sprawie,
 • Doradztwo prawne w toku negocjacji mających na celu polubowne rozwiązanie sporu wspólników lub członków organu,
 • Przygotowanie porozumień oraz umów mających na celu polubowne zakończenie istniejącego sporu korporacyjnego wraz z pakietami zabezpieczeń (np. dotyczących wyjścia wspólnika ze spółki),
 • Doradztwo prawne na rzecz wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych, w tym dotyczące wyceny akcji mniejszościowych akcjonariuszy poddanych procedurze squeeze out (przymusowego wykupu),
 • Doradztwo prawne w zakresie pozbawienia akcjonariusza prawa głosu,
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • Prowadzenie sporów związanych z wypłatą dywidendy,
 • Reprezentacja w sprawie roszczeń członków organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji,
 • Dochodzenie roszczeń od wspólników z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji lub innych przypadków działania na szkodę spółki,
 • Reprezentacja w procesach sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń wspólników lub akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce,
 • Reprezentacja w procesach sądowych dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu