Spory korporacyjne

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego może dostarczyć konfliktów, w które zaangażowani są wspólnicy lub członkowie organów spółek prawa handlowego, z których każdy dąży do realizacji własnych interesów w spółce. Wielopłaszczyznowe i złożone spory w spółce mogą nie tylko negatywnie wpłynąć na renomę spółki i jej relacje z partnerami biznesowymi, ale skutkować realnymi utrudnieniami w codziennej działalności spółki i podejmowaniu kluczowych decyzji w spółce. W eliminacji lub ograniczeniu tych ryzyk skutecznie wesprą Państwa nasi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie na gruncie sporów korporacyjnych i autorskich rozwiązań w tym obszarze.

Jak możemy pomóc?

 • Proponowanie możliwych scenariuszy rozwiązania sporu korporacyjnego oraz przygotowywanie konkretnych strategii działania dedykowanych danej sprawie,
 • Doradztwo prawne w toku negocjacji mających na celu polubowne rozwiązanie sporu wspólników lub członków organu,
 • Przygotowanie porozumień oraz umów mających na celu polubowne zakończenie istniejącego sporu korporacyjnego wraz z pakietami zabezpieczeń (np. dotyczących wyjścia wspólnika ze spółki),
 • Doradztwo prawne na rzecz wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych, w tym dotyczące wyceny akcji mniejszościowych akcjonariuszy poddanych procedurze squeeze out (przymusowego wykupu),
 • Doradztwo prawne w zakresie pozbawienia akcjonariusza prawa głosu,
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • Prowadzenie sporów związanych z wypłatą dywidendy,
 • Reprezentacja w sprawie roszczeń członków organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji,
 • Dochodzenie roszczeń od wspólników z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji lub innych przypadków działania na szkodę spółki,
 • Reprezentacja w procesach sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń wspólników lub akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce,
 • Reprezentacja w procesach sądowych dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

Powiązane tematy

Nasi eksperci

Aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony